VR-kort *

Hinterbliebenengeld: ein Zeichen der Anerkennung seelischen Leids

De Duitse Bondsdag heeft op 17 juli 2017 ingestemd met het voorstel Vergoeding Affectieschade. Hoewel de verschillende instanties bij het wetsvoorstel kritische kanttekeningen hebben geplaatst, heeft de wetgever daar geen acht op geslagen

Ruim 9 miljoen verkeersovertredingen geconstateerd in 2017

In 2017 zijn 9.223.477 verkeersovertredingen geconstateerd voor onder meer te hard rijden, door rood licht rijden, fout parkeren en handheld bellen. Dat is iets minder dan een jaar eerder. In 2016 werden 9.437.717 verkeersboetes opgelegd op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Dat blijkt uit het jaaroverzicht verkeersboetes 2017.
Hoewel het totaal aantal verkeersboetes licht afnam, is het aantal staandehoudingen iets toegenomen. Het aantal staandehoudingen bedroeg in 2017 384.982, tegen 357.544 in 2016. Dit komt met name omdat de politie meer boetes uitschreef voor handheld bellen: 74.561 in 2017, tegen 59.815 in 2016.

Indexering Richtlijnen

Per 1 januari 2018 zijn de normbedragen van alle richtlijnen gewijzigd met uitzondering van de Richtlijn Kilometervergoeding en de Richtlijn Licht letsel.

Aanbeveling Model Vaststellingsovereenkomst

Veel letselschades worden op enig moment definitief geregeld door middel van een vaststellingsovereenkomst (VSO), met daarin al dan niet een belastinggarantie verdisconteerd. Het zijn vooral aansprakelijkheidsverzekeraars die een VSO opstellen. Veel verzekeraars hanteren daarbij hun eigen tekst. Voor belangenbehartigers betekent die verscheidenheid aan teksten extra werk om de inhoudelijke juistheid te toetsen.

Over de zoektocht naar en de grenzen van secundaire aansprakelijkheid na het schietincident in Alphen aan den Rijn

Nadat de slachtoffers van het schietincident in Alphen aan den Rijn al eerder – en zonder – succes de politieregio Hollands Midden (hierna: de politie) aansprakelijk stelden voor de schade die zij door het schietincident hebben geleden, zijn de pijlen gericht op de ouders van Tristan van der V. De zoektocht van eisers naar de aansprakelijkheid van derden die de door Tristan veroorzaakte schade hadden behoren te voorkomen, wordt daarmee gecontinueerd en uitgebreid.

Pagina's