VR-kort *

Snorfiets mag naar de rijbaan

Gemeenten en alle andere wegbeheerders kunnen per 1 juli 2018 besluiten om op drukke fietspaden de snorfietser naar de rijbaan te verplaatsen. Daar waar de snorfietser naar de rijbaan moet, is de snorfietser ook verplicht een helm te dragen. Dit besluit is genomen op verzoek van de G4: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag.

Verlies van een kans en proportionele aansprakelijkheid: verschillende figuren voor verschillende gevallen? (I)

Er bestaat onder Nederlandse juristen geen eenstemmigheid over het bereik van de proportionele aansprakelijkheid en het verlies van een kans als afzonderlijke leerstukken voor gevallen van onzekere causaliteit. Dat is op zich reden genoeg om stil te staan bij de onderlinge afbakening. De categorisering van onzekere causaliteit in de ‘Principles of European Tort Law’ (PETL) geeft een extra reden om te twijfelen aan de zin van een onderscheid tussen de twee leerstukken. De centrale vraag in deze twee artikelen is dan ook of er daadwerkelijk in de aard van de gevallen van causale onzekerheid factoren zijn aan te wijzen die het noodzakelijk en mogelijk maken om proportionele aansprakelijkheid en het verlies van een kans als afzonderlijke leerstukken te onderscheiden.

Verlies van een kans en proportionele aansprakelijkheid: verschillende figuren voor verschillende gevallen? (II)

In dit tweede deel gaat de auteur na of zijn analyse van de problematiek de toets der kritiek doorstaat. Daartoe inventariseert hij welke soorten ongevalssituaties in de Nederlandse rechtspraak aanleiding zijn geweest voor feitelijke toepassing van proportionele aansprakelijkheid dan wel vergoeding van kansschade.
Met enig zoeken is een flink aantal zaken te vinden waar de aanwezigheid van onzekere causaliteit aanleiding heeft gegeven tot het inzetten van de leerstukken van proportionele aansprakelijkheid en het verlies van een kans. Inhoudelijk kennen die zaken een grote diversiteit.

Voertuigautomatisering en productaansprakelijkheid

Binnen een paar jaar lijkt de introductie van de zelfrijdende auto een feit te zijn. Merken als Tesla, BMW en Mercedes hebben reeds semi-autonome auto’s op de markt gebracht die in staat zijn onder bepaalde condities automatisch te rijden (sturen, remmen en gas geven). Die systemen werken echter nog niet feilloos. Van de bestuurder wordt dan ook verwacht dat hij nog steeds blijft opletten en direct kan ingrijpen als er iets misgaat. Diverse autoproducenten hebben aangekondigd binnen enkele jaren volledig zelfrijdende auto’s op de markt te brengen.

De vaststellingsovereenkomst in letselschadezaken

In dit artikel laat de auteur de volgende onderwerpen de revue passeren: wat is (het doel van) een vaststellingsovereenkomst? Op welke wijze kan een vaststellingsovereenkomst worden aangetast? Waar moet de advocaat/letselschaderegelaar op letten bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst? Tot slot wordt een bijzonder aspect van de vaststellingsovereenkomst bij letselschadezaken besproken, namelijk het al dan niet opnemen van een medisch voorbehoud

Pagina's