VR-kort *

Ernstige verkeersongevallen en het moeilijke werk van de rechter

Op 15 oktober 2013 wees de Hoge Raad een drietal arresten waarin veroordelingen van bestuurders die een ongeval met zeer ernstige gevolgen hadden veroorzaakt, werden vernietigd. In veel zaken daarna vonden meer vernietigingen plaats en sneuvelde in cassatie het oordeel van het hof dat niet slechts sprake was van schuld, maar dat die schuld bestond in roekeloosheid.

Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles

Numerous companies and researchers are fastly working on the development of motor vehicles that are more and more autonomous and even fully autonomous (driverless), sensing their environment and navigating without human input. Also, various cities in Europe are planning transport systems for driverless cars, and several countries have already allowed these cars to be tested on public roads. In the meanwhile, the question arises as to where responsibility lies or should lie for damage resulting from casualties with autonomous vehicles.

'Onverstandig om verdachten altijd verplicht te laten luisteren naar slachtofferverklaring'

Het is onverstandig om verdachten tijdens een strafzitting standaard verplicht aanwezig te laten zijn als een slachtoffer gebruik maakt van zijn spreekrecht. Dit zegt de Raad voor de rechtspraak in zijn wetgevingsadvies over de uitbreiding van slachtofferrechten. Minister Dekker (voor Rechtsbescherming) wil de ‘verschijningsplicht’ in het belang van slachtoffers invoeren voor een categorie verdachten van ernstige strafbare feiten. Volgens de Raad is dit echter niet altijd in het belang van het slachtoffer en druist het in tegen het uitgangspunt dat een verdachte onschuldig is totdat de rechter anders heeft beslist.

Minister Van Nieuwenhuizen: Rij MONO, fiets MONO

Dankzij sociale media zijn vrienden, familie en collega’s altijd dichtbij, altijd bereikbaar. Dat is fijn. En dat heeft ook negatieve effecten. Slingerende fietsers, bijna botsingen of echte ongelukken. Appen in het verkeer is gevaarlijk. Op initiatief van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) is samen met onder andere ANWB, Flitsmeister, Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond, TeamAlert, Nederland ICT en provincies een grootschalige campagne voor aandacht op de weg ontwikkeld. De minister gaf donderdag 13 september 2018 samen met partners het startsein voor de nieuwe verkeersveiligheidscampagne MONO. MONO staat letterlijk voor één of alleen. Nederland gaat ongestoord onderweg.

De actualiteit en toekomst van de toepassing van whiplashjurisprudentie buiten whiplashzaken

Over de vaststelling van het causaal verband tussen de schadeveroorzakende gebeurtenis en de gezondheidsklachten en beperkingen bij een postwhiplashsyndroom is veelvuldig geschreven, en is inmiddels ook legio jurisprudentie ontwikkeld. Ondanks dat een specifieke, medisch aantoonbare verklaring voor klachten in zo’n geval ontbreekt, kan het bewijs voor het bestaan van dergelijke klachten en daaruit voortvloeiende beperkingen wel degelijk worden aangenomen. De klachten kunnen zo in juridische zin aan de aansprakelijke gebeurtenis worden toegerekend.

Pagina's