VR-kort *

Palliatieve zorg door naasten en zorgschade

Specifieke zorgverlening aan stervenden noemen we palliatieve zorg. Professionals kunnen deze palliatieve zorg bieden. Mocht er een aansprakelijke partij zijn, dan rijst de vraag in hoeverre de kosten voor palliatieve zorg vergoed moeten worden. In dit artikel concentreren de auteurs zich op de palliatieve zorg die naasten bieden.

Het schadefonds Van Vollenhoven. Hoe om te gaan met gedupeerden van acute overheidsmaatregelen ten behoeve van de gezondheid of veiligheid

Het ongeval met de Stint op 20 september 2018, waarbij vier jonge kinderen om het leven kwamen en een ouder kind en de begeleidster zwaargewond raakten, leidde onmiddellijk tot onderzoek naar de oorzaak ervan en de veiligheid van de Stint in het algemeen. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat informeerde de Tweede Kamer bij brief van 1 oktober 2018 over de eerste bevindingen. Zij deelde mee dat zij op basis daarvan had besloten om de toelating van de Stint op de openbare weg te schorsen. Dat was een ingrijpende beslissing. Een kleine zeven jaar eerder, bij beschikking van 14 november 2011, was de Stint toegelaten tot het Nederlandse verkeer. Het voertuig was onmiddellijk een succes.

Vanaf deze zomer boete voor mobieltje op de fiets

Wie vanaf komende zomer belt of appt op de fiets, riskeert een boete van 95 euro. Vanaf 1 juli 2019 wordt het verbod voor het vasthouden van een mobiele telefoon in het verkeer namelijk uitgebreid naar alle bestuurders van een voertuig. In de auto is het al jarenlang niet toegestaan om een mobieltje vast te houden tijdens het rijden. De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat ingestemd met een uitgebreider verbod op het gebruik van mobieltjes in het verkeer.

Minister Dekker: Schadevergoeding vragen bij massaschade wordt eenvoudiger

Voor burgers en bedrijven die massaal schade lijden, wordt het straks eenvoudiger om hun schade vergoed te krijgen. Nu vraagt dat in de meeste gevallen nog een lange adem en is kostbaar. Een wetsvoorstel van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) dat de Tweede Kamer onlangs met algemene stemmen heeft aangenomen, regelt dat gedupeerden hiervoor voortaan samen naar de rechter kunnen.

Deskundigen spelen belangrijke rol in de letselschadepraktijk

Bij schade van mensen met ernstig letsel is de deskundige nauwelijks weg te denken. Daarom zet de redactie in dit themanummer van Letsel & Schade de rol van de deskundige centraal.
De rechter die een beslissing moet nemen in een geschil tussen partijen, kan het vaak niet zonder hulp van deskundigen stellen. Een beslissing over een geschil over bijvoorbeeld medische aansprakelijkheid is nauwelijks denkbaar zonder dat een deskundige op het betreffende medische deskundigheidsvlak zich heeft uitgelaten over de vraag of conform de professionele standaard is gehandeld.

Pagina's