Kopen losse artikelen

Let op: de knop 'Koop artikel' onder recente artikelen werkt helaas niet meer. Als u een los artikel wilt aanschaffen, kunt u ons een mail sturen waarin u aangeeft welk artikel u wilt ontvangen, waarna wij u de betreffende PDF en een factuur zullen mailen. Excuses voor het ongemak.

 

VR 2019/159 Zorgvuldig procederen in letselschadezaken

VR 2019/159 Carla J.M. Klaassen, Zorgvuldig procederen in letselschadezaken

Het is me een genoegen enkele gedachten met u te mogen delen over zorgvuldig procederen in letselschadezaken. Bij voorbaat zij opgemerkt dat dit niet slechts loftuitingen betreffen. Immers, de letselschadepraktijk biedt bij uitstek voorbeelden van gevallen waarin hetgeen dat gebeurt procesrechtelijk ontoelaatbaar wordt geoordeeld. Ik refereer bijvoorbeeld aan de rechtspraak van de Hoge Raad over de begrenzing van de mogelijkheden van het (voorlopig) deskundigenbericht2), maar ook aan die betreffende het gebruik van...Lees meer

VR 2019/160 De zorgplicht van de (letselschade)rechter

Toen ik als spreker voor dit onderwerp werd benaderd, heb ik even de wenkbrauwen gefronst: heeft de rechter een zorgplicht? En zo ja, wat houdt die zorgplicht dan in? Het eerste prangende punt dat mij te binnen schoot is snelheid, een heikel onderwerp, want snel is de rechtspraak bepaald niet: dikke dossiers die doorgeploegd moeten worden, lange wachttijden voor zittingen en met een beetje ‘geluk’ – voor zowel procespartijen als de rechter – kan na de zitting een eindbeslissing worden gegeven, waarop partijen dan wel weer veel en veel te...Lees meer

VR 2019/161 Dood door schuld. Psychose. Amfetamine. Rijden onder invloed.

Het oordeel van het hof dat sprake is van 'schuld' in de zin van art. 6 WVW 1994 is niet onbegrijpelijk, in aanmerking genomen dat het heeft vastgesteld dat de verdachte de keuze om amfetamine te gebruiken volledig vrijwillig heeft gemaakt, dat hij wist dat dit een harddrug was en dus een middel was dat (op gevaarlijke wijze) van invloed kan zijn op de psyche en dat hij is overgegaan tot het gebruik daarvan, zonder zich van tevoren te verdiepen in de dosering en de (mogelijke) precieze effecten daarvan, waaronder ook de duur van die effecten. Daarbij verdient opmerking dat de opvatting van...Lees meer

VR 2019/162 Dood door schuld? Causaal verband.

De verdachte kwam als bestuurder van een personenauto in botsing met een fietsster, die vanaf een als trottoir betegelde aansluiting van een zijweg op de door de verdachte bereden weg die weg overstak. Zij werd ten gevolge van de botsing gedood. Het ongeval is het directe gevolg van de uiterst minimale dan wel geheel ontbrekende tijd die de verdachte resteerde om te reageren op het oversteken door het slachtoffer. Het causaal verband tussen het verkeersongeval en de aan de verdachte in de tenlastelegging verweten gedragingen betreffende de door hem uitgevoerde...Lees meer

VR 2019/163 Dood door schuld. Epileptische aanval. Strafmaat.

De verdachte botste met de door haar bestuurde auto op rechts van de weg op een fietssuggestiestrook lopende voetgangers die ten gevolge van de botsing werden gedood. Zij had met regelmaat epileptische aanvallen, waardoor zij onwel werd of buiten bewustzijn raakte, en had meerdere aanrijdingen of ongevallen gehad (mede) als gevolg van die epileptische aanvallen. Ten tijde van het ongeval had zij een epileptische aanval. De verdachte was ten tijde van het ongeval sterk verminderd toerekeningsvatbaar. De omstandigheid dat die epileptische aanval zich heeft voorgedaan kan haar niet disculperen...Lees meer

Pagina's