VR-kort *

De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015: tot wie kan het slachtoffer zich wenden indien er een aansprakelijke partij is?

Een slachtoffer van een verkeersongeval dat daaraan een dwarslaesie overhoudt, zal gebruik moeten maken van verschillende voorzieningen, zoals een rolstoel. Indien er een aansprakelijke partij voor dit ongeval is, zal die de kosten hiervan moeten vergoeden aan het slachtoffer. Het slachtoffer hoeft niet in alle gevallen genoegen te nemen met een standaard rolstoel en mag – wanneer de redelijkheid het toelaat – kiezen voor een rolstoel die in zijn individuele behoeften voorziet. Mogelijk kan het slachtoffer voor deze voorziening ook terecht bij de gemeente op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. De kans is echter groot dat een slachtoffer van de gemeente dan niet een rolstoel krijgt die volledig is afgestemd op zijn individuele behoeften. Rolstoelen worden namelijk in grote getalen ingekocht en zijn niet afgestemd op het letsel en de behoeften van het slachtoffer.

Duidelijkheid over eigen bijdrage convenanten Wmo

Aansluitend op het artikel ‘Eigen bijdrage terug door Wmo-convenant 2017’ in het PIV-Bulletin van juni 2017, hebben VNG en Verbond van Verzekeraars de diverse onduidelijkheden over dit convenant aangescherpt. Eén van de struikelblokken was de onduidelijkheid over de toepassing van de eigen bijdrage Wmo. In het convenant 2015-2016 was de eigen bijdrage afgekocht, met het convenant 2017 is de eigen bijdrage weer teruggekomen.

Op goed geluk

Deze bijdrage onderzoekt of de traditionele methode van (concrete) schadebegroting naar verwachting een positieve bijdrage levert aan het geluk van de benadeelde. Daartoe worden eerst de hoofdlijnen van de personenschadebegroting geschetst. Aansluitend worden diverse inzichten besproken uit het onderzoek naar geluk en geluksbeleving, waarna deze geconfronteerd worden met de traditionele wijze van schadebegroting.

Opzet, kans en keuzes: een analyse van doodslag in het verkeer

Op 15 oktober 1996 wees de Hoge Raad een arrest dat de gemoederen nog steeds bezighoudt. De Hoge Raad casseerde in het zogenaamde Porsche-arrest een veroordeling wegens doodslag op vijf personen. De cassatie door de Hoge Raad was gebaseerd op een simpele psychologische assumptie. Als opzet op de dood van de slachtoffers (inzittenden van een andere auto en de bijrijder) wordt aangenomen, zou dan niet evenzeer tot de ongerijmde conclusie moeten worden gekomen dat de bestuurder opzet heeft gehad op het veroorzaken van zijn eigen dood? De Hoge Raad kwam daarom tot het oordeel dat de bewezenverklaring van doodslag onvoldoende gemotiveerd was.

OM-strafbeschikking

Over de strafbeschikking is veel te doen. Dit boek omvat een onderzoek naar de wettelijke opdracht die de wetgever met de Wet OM-afdoening aan het openbaar ministerie heeft willen meegeven.

Pagina's