VR-kort *

Verkeersdeelname in het kader van de WAM: waar liggen de grenzen?

Afgelopen zomer wees de Hoge Raad een nieuw arrest met betrekking tot de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). De zaak betrof een ongeval met een vorkheftruck die werd gebruikt bij het plaatsen van betonnen elementen. Deze betonnen elementen van zes meter lang werden op een werkplaats een voor een uit de voorraad gehaald en vervoerd naar de plaats waar de elementen op elkaar werden gestapeld. Omdat het zicht van de bestuurder door de gebruikte constructie, waarbij een betonnen element boven op een kist op de vorkheftruck was geplaatst, beperkt was, kwam de vorkheftruck bij het naar voren rijden in aanraking met een betonnen element dat los op de werkvloer stond. Dat element viel om en kwam op de benen van het slachtoffer terecht, met ernstig letsel als gevolg.

Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Behandeling van personenschadeclaims

Onrechtmatig toegebracht letsel is – mits is voldaan aan de vijf vereisten – een onrechtmatige daad die aanspraak geeft op vergoeding van de door de benadeelde geleden schade. Onrechtmatig toegebracht letsel is ook een schending van het in verschillende verdragen en in de Grondwet gewaarborgde recht op leven en het recht op lichamelijke integriteit. Op 3 oktober 2017 organiseerde Wij Advocaten een seminar met prof. mr. C.C. van Dam, met als thema ‘Doorwerking van mensenrechten in schadepreventie en schadeafwikkeling’. Van Dam besprak de invloed van het EVRM en van de United Nations Guiding Principles op het denken over schade, preventie en verzekeren in de afgelopen 25 jaar.

Beperking van de looptijd: nieuwe kansen?

In dit artikel staat de auteur stil bij de vraag of en wanneer (in welke fase van de beoordeling van de causaliteit) sprake kan zijn van een looptijdbeperking van voortdurende schadeposten zoals verlies aan verdienvermogen. Hierbij komen ook de verschillen tussen predispositie en pre-existentie aan de orde en de vraag hoe dit zich verhoudt tot beperking van de looptijd. Aanleiding voor dit artikel is het arrest van de Hoge Raad van 9 maart 2018 in relatie tot het eerder gewezen arrest van de Hoge Raad van 27 november 2018 (Jerrycan-arrest).

Strafbeschikking niet meer weg te denken in strafbestel

De strafbeschikking blijkt bij veelvoorkomende strafbare feiten, zoals rijden onder invloed, winkeldiefstal, vandalisme en ordeverstoring, een adequate manier om een sanctie op te leggen. Sinds 2008 kan het Openbaar Ministerie (OM) strafbeschikkingen buiten de rechter om uitvaardigen. Dit invoeringstraject is nog niet afgerond en het OM blijft de werkwijze verbeteren. Uit de evaluatie van de Wet OM-afdoening blijkt wel dat de strafbeschikking niet meer is weg te denken in het stelsel van rechtshandhaving. Ten opzichte van een transactie is de strafbeschikking als buitengerechtelijke procedure voor verdachten juridisch beter geregeld.

Nieuwe wetten per 1 januari 2019

Overzicht van een aantal wetten die op 1 januari 2019 in werking treden.

Pagina's