VR-kort *

Moet wie excuses aanbiedt ook schade vergoeden? Mythe en werkelijkheid over het verband tussen excuses en aansprakelijkheid

Van professionals zoals advocaten en artsen wordt verwacht dat zij tegenover hun cliënten open en eerlijk zijn over fouten die gemaakt worden in de uitoefening van hun werkzaamheden en dat zij daarvoor, als daar reden voor is, excuses aanbieden. Met openheid en het aanbieden van excuses wordt tegemoetgekomen aan het rechtvaardigheidsgevoel en de behoeften van benadeelden. Daarnaast is gebleken dat het uitblijven van excuses en een gebrek aan openheid tot onnodige juridisering kunnen leiden. Niettemin blijkt uit verschillende onderzoeken – voornamelijk naar openheid door medische professionals – dat in de praktijk niet altijd (volledige) openheid wordt betracht

Letselschade en fraude: bezint eer ge begint...

Verzekeraars krijgen steeds vaker te maken met fraude. In 2015 zijn 31.034 onderzoeken verricht, waarbij 8.336 keer fraude is vastgesteld. In 2016 waren dat 27.257 onderzoeken, waarbij 10.001 keer fraude is vastgesteld. Fraude is niet alleen een probleem voor verzekeraars. Verzekeraars nemen financiële risico’s over van derden tegen betaling van premie. Wanneer de schadelast stijgt, stijgen ook de premies. Fraude raakt daarmee niet alleen verzekeraars, maar ook verzekerden. Dat maakt fraude tot een maatschappelijk probleem.

Over schade, veroorzaakt door paarden. Het beste paard struikelt wel eens

Paarden kunnen gedrag vertonen dat niet wenselijk is. Het zijn immers dieren. Dit kan leiden tot ernstig letsel bij de ruiter of een omstander. Dit ongewenste gedrag kan zich in allerlei situaties voordoen, zoals tijdens het bestijgen van het paard, terwijl het paard naar een weiland wordt gebracht of tijdens het berijden van een paard. Jaarlijks belanden 9.900 ruiters en amazones op de spoedeisende hulp na een val van een paard. Hiervan lopen 70 personen zelfs ernstig hersenletsel op.

Nieuwe wet maakt testen auto’s met bestuurders op afstand mogelijk

Nederland is weer een stukje dichterbij de introductie op de openbare weg van zelfrijdende auto’s. De Tweede Kamer ontving het wetsvoorstel Experimenteerwet zelfrijdende auto’s van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). Als deze wet in werking treedt, kan de minister van Infrastructuur en Waterstaat vergunningen afgeven voor tests op de openbare weg met bestuurders op afstand. Op dit moment zijn er al auto’s op de weg met geautomatiseerde functies, zoals adaptieve cruise control, automatisch parkeren en lane-keepingsystemen. Sinds 2015 is het in Nederland mogelijk om met zelfrijdende auto’s te testen op de openbare weg, maar hier moet nu nog altijd een bestuurder in het voertuig aanwezig zijn.

Eerste Kamer steunt bewaren kentekengegevens

Kentekengegevens van voertuigen die langs de openbare weg op bepaalde locaties een ANPR-camera passeren, mogen vier weken worden bewaard. Een wet van die strekking is onlangs met ruime meerderheid door de Eerste Kamer aanvaard. ANPR (Automatic Number Plate Recognition) is van belang voor de opsporing van ernstige misdrijven waarbij pas later blijkt dat informatie over een voertuig een rol speelt. Dat kan het geval zijn bij plofkraken, ontvoeringen, mensenhandel en terrorisme. ANPR kan ook helpen bij de aanhouding van voortvluchtigen.

Pagina's