VR-kort *

Spreekrecht: een vanzelfsprekend recht van spreken?

Om maar met de deur in huis te vallen: het antwoord op de in de titel gestelde vraag is ‘nee’. Het spreekrecht van slachtoffers, of beter gezegd de wijze waarop dit in het strafproces wordt uitgeoefend, is géén vanzelfsprekendheid meer. De strafrechtspleging worstelt op dit moment met het spreekrecht van slachtoffers. Deze worsteling lijkt te worden veroorzaakt door het vervallen van de wettelijke beperking van het onderwerp van het spreekrecht per 1 juli 2016.

Ernstige verkeersongevallen en het moeilijke werk van de rechter

Op 15 oktober 2013 wees de Hoge Raad een drietal arresten waarin veroordelingen van bestuurders die een ongeval met zeer ernstige gevolgen hadden veroorzaakt, werden vernietigd. In veel zaken daarna vonden meer vernietigingen plaats en sneuvelde in cassatie het oordeel van het hof dat niet slechts sprake was van schuld, maar dat die schuld bestond in roekeloosheid.

Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles

Numerous companies and researchers are fastly working on the development of motor vehicles that are more and more autonomous and even fully autonomous (driverless), sensing their environment and navigating without human input. Also, various cities in Europe are planning transport systems for driverless cars, and several countries have already allowed these cars to be tested on public roads. In the meanwhile, the question arises as to where responsibility lies or should lie for damage resulting from casualties with autonomous vehicles.

'Onverstandig om verdachten altijd verplicht te laten luisteren naar slachtofferverklaring'

Het is onverstandig om verdachten tijdens een strafzitting standaard verplicht aanwezig te laten zijn als een slachtoffer gebruik maakt van zijn spreekrecht. Dit zegt de Raad voor de rechtspraak in zijn wetgevingsadvies over de uitbreiding van slachtofferrechten. Minister Dekker (voor Rechtsbescherming) wil de ‘verschijningsplicht’ in het belang van slachtoffers invoeren voor een categorie verdachten van ernstige strafbare feiten. Volgens de Raad is dit echter niet altijd in het belang van het slachtoffer en druist het in tegen het uitgangspunt dat een verdachte onschuldig is totdat de rechter anders heeft beslist.

Minister Van Nieuwenhuizen: Rij MONO, fiets MONO

Dankzij sociale media zijn vrienden, familie en collega’s altijd dichtbij, altijd bereikbaar. Dat is fijn. En dat heeft ook negatieve effecten. Slingerende fietsers, bijna botsingen of echte ongelukken. Appen in het verkeer is gevaarlijk. Op initiatief van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) is samen met onder andere ANWB, Flitsmeister, Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond, TeamAlert, Nederland ICT en provincies een grootschalige campagne voor aandacht op de weg ontwikkeld. De minister gaf donderdag 13 september 2018 samen met partners het startsein voor de nieuwe verkeersveiligheidscampagne MONO. MONO staat letterlijk voor één of alleen. Nederland gaat ongestoord onderweg.

Pagina's