Colofon

Redactie
prof. mr. A.J. Verheij, Hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder het verbintenissenrecht, aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hoofdredacteur
mr. dr. J.T. Drop, Staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
prof. mr. A.E. Harteveld, Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, bijzonder hoogleraar Toezicht op strafvorderlijk overheidsoptreden aan de Rijksuniversiteit Groningen
mr. P.N. Langstraat, advocaat te Rotterdam
mr. V. Oskam, advocaat te Rotterdam
mr. J. Sap, Vice-President van het Gemeenschappelijk Hof van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
prof. mr. J.B.H.M. Simmelink, senior A-G bij het Ressortsparket, standplaats Arnhem-Leeuwarden, bijzonder hoogleraar Openbaar Ministerie universiteit Maastricht
mr. G.M. van Wassenaer, advocaat bij Van Wassenaer Wytema advocaten te Haarlem, tevens MfN mediator
prof. mr. H.D. Wolswijk, Hoogleraar Straf- en strafprocesrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen
 
Redactiesecretariaat
mr. Machteld Donkerlo, redactiesecretaris
mr. Lisette Schreuder, medewerker ANWB Experts
mw. Ellen van der Kooi, redactie-assistente
 
Contactgegevens:
ANWB/Verkeersrecht
Postbus 93200
2509 BA  Den Haag
tel 088 269 60 73/68 41
verkeersrecht@anwb.nl