Colofon

Redactie
prof. mr. S.D. Lindenbergh, Hoogleraar privaatrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
mr. P.N. Langstraat, advocaat te Rotterdam
mr. A.E. Harteveld, Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
mr. V. Oskam, advocaat te Rotterdam
mr. J. Sap, Vice-President van het Gemeenschappelijk Hof van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
prof. mr. J.B.H.M. Simmelink, senior A-G bij het Ressortsparket, standplaats Arnhem-Leeuwarden, bijzonder hoogleraar Openbaar Ministerie universiteit Maastricht
mr. G.M. van Wassenaer, advocaat bij Van Wassenaer Wytema advocaten te Haarlem, tevens MfN mediator
prof. mr. H.D. Wolswijk, Hoogleraar Straf- en strafprocesrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen
 
Redactiesecretariaat
mr. Machteld Donkerlo, redactiesecretaris
mr. Lisette Schreuder, medewerker ANWB Experts
mw. Ellen van der Kooi, redactie-assistente
 
Contactgegevens:
ANWB/Verkeersrecht
Postbus 93200
2509 BA  Den Haag
tel 088 269 60 73/68 41
fax 088 269 71 14
verkeersrecht@anwb.nl