Uw privacy

Privacyverklaring
Persoonlijke gegevens van abonnees en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is ANWB B.V., (ANWB Verkeersrecht), Wassenaarseweg 220, 2596 EC Den Haag.
Verwerking van persoonsgegevens
Ten behoeve van onze dienstverlening worden persoonsgegevens vastgelegd. ANWB gebruikt persoonsgegevens van abonnees, klanten en bezoekers van de website voor de uitvoering van de (abonnee)overeenkomst of dienstverlening via internet.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor onze verwerkingsdoelen. Daarnaast hebben wij ook te maken met wettelijke bewaartermijnen. Zo verplicht de fiscale wetgeving ons om financiële gegevens 7 jaar te bewaren.
Gebruik van cookies
ANWB Verkeersrecht maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze website en apps, bijvoorbeeld voor goede beeldscherminstellingen en het onthouden van de inhoud van je winkelwagentje. Ook plaatsen we cookies waarmee we anoniem je klikgedrag in kaart brengen. Met deze inzichten willen we de website en apps iedere keer weer gebruiksvriendelijker maken door continu te leren van klikgedrag.
Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Het verwijderen van uw gegevens kan alleen ANWB Verkeersrecht doen en gebeurt pas ingeval u uw abonnement op Verkeersrecht heeft opgezegd. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ANWB Verkeersrecht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek hiervoor sturen naar verkeersrecht@anwb.nl
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Hieronder vallen onder andere een deugdelijk informatiebeveiligingsbeleid, beveiligde internetservers en fysieke beveiliging van ruimtes waar persoonsgegevens zijn opgeslagen.
Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring, dan kunt u deze richten aan:  ANWB, t.a.v. Verkeersrecht, Postbus 93200, 2509 BA Den Haag of e-mail: verkeersrecht@anwb.nl.
Wijzigingen
ANWB Verkeersrecht behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring.
Voor het laatst bijgewerkt in juni 2018