VR-kort *

De aansprakelijkheid van werkgevers voor beroepsziekten krachtens art. 7:658 BW: zijn de grenzen bereikt?

Een nadere beschouwing van de arresten HR 7 juni 2013 (Lansink/Ritsma) en HR 7 juni 2013 (SVB/Van de Wege)
Mr. S. Sahtie
Op 7 juni 2013 heeft de Hoge Raad twee belangwekkende arresten gewezen, waarmee de bewijslastverdeling en de mogelijkheid van proportionele aansprakelijkheid bij werkgeversaansprakelijkheid verder worden ingekleurd. De arresten zijn gewezen in de context van beroepsziekten, maar zijn ook relevant voor situaties waarin geen sprake is van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. 

Pagina's