VR-kort *

Tussentijdse evaluatie deelgeschilprocedure

Mr. E.C. Huijsmans en mr. H.A.W. Vermeulen
Verslag van de op 1 november 2013 door het Kenniscentrum Milieu en Gezondheid (verbonden aan het Hof Den Bosch) in samenwerking met de Expertgroep Letselschade en Studiecentrum Rechtspleging (SSR) georganiseerde themadag met als onderwerp de tussentijdse evaluatie van de deelschilprocedure.

Schadeverhaal na misdrijven: ervaringen van slachtoffers

Dr. J.D.M. van Dongen, mr. M.R. Hebly, prof. mr. S.D. Lindenbergh
Wanneer iemand schade lijdt als gevolg van een misdrijf, zijn er verschillende mogelijkheden om die schade vergoed te krijgen. Compen-satie kan worden bereikt via een fonds (Schadefonds Geweldsmisdrijven, Waarborgfonds Motorverkeer), via een verzekering of via de dader zelf. Verhaal op de dader is mogelijk door een schaderegeling met behulp van de politie of het OM, door te voegen als benadeelde partij in het strafproces of langs de civielrechtelijke weg.

Fiscale opfrisser, een opmerkelijk vonnis en de rekenrente naar minder dan 2%

Mr. R.M.J.T. van Dort
Op het gebied van de belastbaarheid van een schadevergoeding wegens inkomensverlies bestond jarenlang zowel in de rechtspraak als de literatuur onduidelijkheid. Inmiddels lijkt de fiscale rechtspraak uitgekristalliseerd en kunnen daar alsnog meer definitieve conclusies uit worden getrokken voor wat betreft de belastbaarheid van een schadevergoeding.

Ruim 10 miljoen verkeersovertredingen in 2013

In 2013 zijn 10.334.619 verkeersovertredingen geconstateerd voor onder meer te hard rijden, door rood licht rijden, fout parkeren, het niet dragen van een gordel of helm, handheld bellen en het ontbreken van fietsverlichting. In 2012 ging het om 9.661.094 verkeersboetes. Dat blijkt uit het jaaroverzicht verkeer 2013.

Start uitlevering kenmerkenmelding plus

De Stichting Processen Verbaal (Stichting PV) is gestart met de uitlevering van de kenmerkenmeldingen plus. Deze rapportages van verkeersongevallen vervangen de registratiesets die de politie tot 2010 altijd opmaakte. De kenmerkenmeldingen plus helpen onder meer verzekeraars bij de afhandeling van schade na een ongeval, bijvoorbeeld om de toedracht vast te stellen. In totaal komen er nu zo’n 80.000 extra rapportages beschikbaar.

Pagina's