VR-kort *

Fiscale opfrisser, een opmerkelijk vonnis en de rekenrente naar minder dan 2%

Mr. R.M.J.T. van Dort
Op het gebied van de belastbaarheid van een schadevergoeding wegens inkomensverlies bestond jarenlang zowel in de rechtspraak als de literatuur onduidelijkheid. Inmiddels lijkt de fiscale rechtspraak uitgekristalliseerd en kunnen daar alsnog meer definitieve conclusies uit worden getrokken voor wat betreft de belastbaarheid van een schadevergoeding.

Ruim 10 miljoen verkeersovertredingen in 2013

In 2013 zijn 10.334.619 verkeersovertredingen geconstateerd voor onder meer te hard rijden, door rood licht rijden, fout parkeren, het niet dragen van een gordel of helm, handheld bellen en het ontbreken van fietsverlichting. In 2012 ging het om 9.661.094 verkeersboetes. Dat blijkt uit het jaaroverzicht verkeer 2013.

Start uitlevering kenmerkenmelding plus

De Stichting Processen Verbaal (Stichting PV) is gestart met de uitlevering van de kenmerkenmeldingen plus. Deze rapportages van verkeersongevallen vervangen de registratiesets die de politie tot 2010 altijd opmaakte. De kenmerkenmeldingen plus helpen onder meer verzekeraars bij de afhandeling van schade na een ongeval, bijvoorbeeld om de toedracht vast te stellen. In totaal komen er nu zo’n 80.000 extra rapportages beschikbaar.

De Letselschade Richtlijnen geïndexeerd per 1 januari 2014

De Letselschade Richtlijnen zijn belangrijke hulpmiddelen bij het regelen van letselschades. Dankzij de richtlijnen hebben alle betrokkenen duidelijkheid over de gangbare bedragen, termijnen en uitgangspunten bij de berekening van letselschade. De Letselschade Raad heeft per 1 januari 2014 de volgende richtlijnen gewijzigd.... 

Asscher: Turkse moet in beroep

Minister Asscher vindt dat een Turkse vrouw in beroep moet gaan tegen een vonnis van een Haagse rechter. Die oordeelde dat de vrouw, die tien jaar geleden werd aangereden, recht heeft op minder letselschadevergoeding dan normaal vanwege haar geslacht en afkomst.
"Het zou mijns inziens goed zijn als de hoogste rechter in Nederland of het College voor de Rechten van de Mens zich over een dergelijke zaak zou uitlaten", schrijft hij in antwoord op vragen van het CDA-Kamerlid Heerma.

Pagina's