VR-kort *

De toepassing van de billijkheidscorrectie in verkeerszaken

Mr. J.F. Roth en mr. R.W. Smit
Na een theoretische inleiding over schulddeling en de billijkheidscorrectie bij verkeersongevallen bespreken de auteurs in deze bijdrage 25 uitspraken vanaf 2008, waarbij de billijkheidscorrectie werd toegepast. De besproken uitspraken geven een nogal diffuus beeld als het gaat om de vraag hoe rechters omgaan met de billijkheidscorrectie in verkeerszaken. De billijkheidscorrecties variëren sterk en lopen uiteen van 0% tot maar liefst 50%. 

Smartengeld, afkoopsom of genoegdoening?

Dr. R.J.S. Schwitters
In deze bijdrage wordt aandacht gevraagd voor de symbolische dimensie van smartengeld. Allereerst bespreekt de auteur de verschillende functies van smartengeld.

Eén landelijk, uniform kader voor geforceerd stoppen van een achtervolgde

Eén landelijk, uniform kader voor geforceerd stoppen van een achtervolgde
De politie moet zeer terughoudend en weloverwogen omgaan met het inzetten van instrumenten zoals een filefuik, geforceerde stops of het instellen van een roadblock. Hiervoor heeft de nationale politie één landelijk, uniform kader opgesteld voor het geforceerd stoppen van een achtervolgde. Met dit kader wordt de dagelijkse politiepraktijk van het volgen en achtervolgen nog verder geprofessionaliseerd.

Kentekenbewijs opgevoerde brommers altijd in beslaggenomen

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie scherpt de aanpak van overlast door opgevoerde brommers en scooters verder aan. Zo kan de politie straks altijd het kentekenbewijs invorderen als wordt geconstateerd dat een brommer of scooter is opgevoerd. Zonder kentekenbewijs mag er niet met de brommer op de weg worden gereden. Indien men dit toch doet, kan de brommer direct in beslag worden genomen.

'A passenger has become sick – is there a lawyer on board?'

Aansprakelijkheid op grond van de Conventie van Montreal bij medische incidenten van passagiers
D.P.C. de Rooy, MD, LLM
Een passagier ontwikkelt tijdens een trans-Atlantische vlucht hartklachten. De aan boord aanwezige automatisch externe defibrillator (AED) functioneert niet. De bemanning gaat af op de adviezen van een passagier-psychiater, en negeert daarbij de instructies van de ‘operations manual’. Achteraf blijkt dat de passagier onherstelbare schade aan zijn hart heeft opgelopen. Hij spreekt de luchtvaartmaatschappij aan, waarbij hij stelt dat er een ‘accident’ in de zin van art. 17 Verdrag van Montreal heeft plaatsgevonden, en dat de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk is voor zijn schade. 

Pagina's