VR-kort *

Collectieve afwikkeling van massaschade in de Europese Unie

Mr. Fleur van Teunenbroek
Wie slachtoffer is van massaschade, kan zich sinds 2005 beroepen op de Wet collectieve afwikkeling massaschade (WCAM). Binnen de Europese Unie is er echter geen regeling die het mogelijk maakt om in gevallen van grensoverschrijdende massaschade collectief schadevergoeding te vorderen. Dat maakt het moeilijk te bepalen welke rechter bevoegd is om van een grensoverschrijdend geschil kennis te nemen, welk recht van toepassing is en welke waarde een beslissing van de rechter in het buitenland heeft. 

Whiplash in Europa en recente ontwikkelingen van de whiplashpraktijk in Zwitserland

Mr. E.B.M. Denters
In Nederland is whiplash al vele jaren een actueel en veelbesproken onderwerp, maar hoe is dit in andere landen? Dit artikel geeft een schets van de whiplashpraktijk in de andere Europese landen en gaat in het bijzonder in op recente ontwikkelingen in Zwitserland.

De deelgeschillenrechter drie jaar in actie

Mw. mr. P. Oskam
De Wet deelgeschillen is nu ruim drie jaar in werking. De website van de Nederlandse rechtspraak (rechtspraak.nl) geeft ongeveer 280 treffers op de zoekterm ‘deelgeschil’. De deelgeschilrechtspraak is daarmee een belangrijke bron van feitenrechtspraak op het gebied van letsel- en overlijdensschade. In deze bijdrage wordt een aantal uitspraken feitelijk besproken aan de hand van een drietal onderwerpen.

Bekendheidscriteria van de verjaring: twee uitspraken nader besproken

Mr. A.N.L. de Hoogh
Naar aanleiding van twee recente uitspraken staat deze bijdrage in het teken van de verjaring ex art. 3:310 leden 1 tot 5 BW. Art. 3:310 lid 1 regelt de verjaring van onder meer de rechtsvordering tot schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad en van wanprestatie. Voor schade door letsel of overlijden geldt art. 3:310 lid 5 BW. De verjaring in zowel lid 5 als in lid 1 vangt aan door verloop van vijf jaar na aanvang van de dag, volgende op die waarop de benadeelde zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden. 

De toepassing van de billijkheidscorrectie in verkeerszaken

Mr. J.F. Roth en mr. R.W. Smit
Na een theoretische inleiding over schulddeling en de billijkheidscorrectie bij verkeersongevallen bespreken de auteurs in deze bijdrage 25 uitspraken vanaf 2008, waarbij de billijkheidscorrectie werd toegepast. De besproken uitspraken geven een nogal diffuus beeld als het gaat om de vraag hoe rechters omgaan met de billijkheidscorrectie in verkeerszaken. De billijkheidscorrecties variëren sterk en lopen uiteen van 0% tot maar liefst 50%. 

Pagina's