VR 2019/143 Dodingsopzet in het verkeer

In 2017 verscheen bij uitgeverij Paris het boek Opzet, kans en keuzes. Een analyse van doodslag in het verkeer van de hand van Alwin van Dijk. Het is een indrukwekkend boek; indrukwekkend niet alleen vanwege de lijvige omvang van het werk, maar vooral vanwege de resultaten van het door de auteur verrichte denkwerk die de lezer op de ruim vijfhonderd bladzijden voorgeschoteld krijgt. Het boek behandelt en analyseert vanuit verschillende perspectieven het verschijnsel van (poging tot) doodslag in het verkeer. Aangrijpingspunt voor de beschouwingen over dit fenomeen is de cause célèbre van het Porsche-arrest uit 1996, waarin, zoals bekend, de Hoge Raad ’s hofs voor doodslag veroordelend arrest vernietigde op grond van een motiveringsgebrek: het hof had ten onrechte in zijn bewijsmotivering geen acht geslagen op de door de Hoge Raad als ervaringsregel geponeerde psychologische veronderstelling dat het onwaarschijnlijk is dat de verdachte met zijn handelwijze bewust de aanmerkelijke kans had aanvaard op, niet alleen de dood van de vijf te betreuren slachtoffers, maar ook zijn eigen dood.

De volledige uitspraken en artikelen uit Verkeersrecht zijn beschikbaar voor abonnees.

Bestel dit artikel voor slechts € 3,95 excl. BTW door op de button 'Koop artikel' te klikken.

Nog geen abonnee? Klik op de button 'Abonneren' zodat ook u toegang krijgt tot de meest recente uitgaven en het archief van Verkeersrecht.