Verkeersrecht 2019-9

Datum uitgave: 
september, 2019

VR 2019/142 De zorgplicht van de Staat: doorwerking naar de strafrecht- en letselschadepraktijk

VR 2019/142, G.J. Knoops, De zorgplicht van de Staat: doorwerking naar de strafrecht- en letselschadepraktijk

Op 6 juli 2016 kwam bij een mortieroefening van de Nederlandse VN-missie in Mali een projectiel voortijdig tot ontploffing in de schietbuis. Twee Nederlandse militairen kwamen om het leven en een derde raakte ernstig gewond. Het voorval bracht grote politieke beroering teweeg, als gevolg waarvan de toenmalig verantwoordelijke minister aftrad. Het incident liet belangrijke vragen onbeantwoord: is het materieel waarmee Nederlandse militairen zijn uitgerust voldoende veilig, hoe moet op dit veiligheidsaspect toezicht worden gehouden en wat zijn daarvan de juridische en feitelijke...Lees meer

VR 2019/143 Dodingsopzet in het verkeer

In 2017 verscheen bij uitgeverij Paris het boek Opzet, kans en keuzes. Een analyse van doodslag in het verkeer van de hand van Alwin van Dijk. Het is een indrukwekkend boek; indrukwekkend niet alleen vanwege de lijvige omvang van het werk, maar vooral vanwege de resultaten van het door de auteur verrichte denkwerk die de lezer op de ruim vijfhonderd bladzijden voorgeschoteld krijgt. Het boek behandelt en analyseert vanuit verschillende perspectieven het verschijnsel van (poging tot) doodslag in het verkeer. Aangrijpingspunt voor de...Lees meer

VR 2019/144 Kentekenhouder. Sanctie.

Door de sanctie aan de kentekenhouder op te leggen, terwijl aannemelijk is dat er een reële mogelijkheid bestond om de sanctie aan de bestuurder op te leggen, is gehandeld in strijd met artikel 5 van de Wahv. Dat moet leiden tot vernietiging van de inleidende beschikking.Lees meer

VR 2019/145 Staande houden. Bekeuring op kenteken.

Kennelijk heeft de verbalisant de buschauffeurs gewaarschuwd en vervolgens, nadat de bussen vijftig meter verder zijn gereden, twee sancties opgelegd aan de kentekenhouder. Naar het oordeel van het hof is niet goed voorstelbaar waarom in dit geval de sancties niet konden worden opgelegd aan de bestuurders van de bussen. De verbalisant heeft hierover geen opheldering gegeven, ook niet na een uitdrukkelijk verzoek van de officier van justitie daartoe. Nu de sancties met toepassing van artikel 5 van de Wahv zijn opgelegd aan de kentekenhouder, terwijl er een reële mogelijkheid bestond om de...Lees meer

VR 2019/146 Geen dimlicht. Beroep op overmacht. Boordcomputer.

De betrokkene ontkent niet dat de dimlichten van zijn auto niet werkten en stelt zich op het standpunt dat hem geen verwijt kan worden gemaakt omdat de oorzaak een storing in de boordcomputer van zijn auto was. Zijns inziens knipperde de verlichting. Bij staandehouding heeft hij de auto meteen weer gereset. Het is geen nalatigheid of laksheid dat het lampje niet meteen vervangen is. Hij had op dat moment al een afspraak met de monteur in verband met gemelde storing.De betrokkene doet in feite een beroep op overmacht. Dat kan slagen als feiten of omstandigheden worden aangevoerd op grond...Lees meer

Pagina's