VR 2018/102 Op weg naar een register voor letselschadedeskundigen

In de afgelopen twee decennia is de rol van de deskundige in rechte in Nederland geprofessionaliseerd. Dat heeft onder meer geleid tot de oprichting in 2005 van het Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen (LRGD). Begin 2017 heeft de Expertgroep Letselschade van het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel Kanton & Toezicht (lovck&t) het LRGD verzocht om te onderzoeken op welke wijze en onder welke voorwaarden experts uit diverse vakgebieden, die kunnen optreden als gerechtelijke deskundige in letselschadezaken, kunnen worden geregistreerd bij het LRGD. Daartoe heeft het LRGD overleg gevoerd met een groot aantal beroepsorganisaties van professionals die betrokken zijn bij de afdoening van letselschade. Dit artikel doet verslag van die rondgang en van het verslag dat daarvan is gedaan aan de Expertgroep Letselschade.