Verkeersrecht 2018-7-8

Datum uitgave: 
juli, 2018

VR 2018/099 De verkeersongevallenanalyse als bewijsmiddel

VR 2018/099 R.A. Hoving, De verkeersongevallenanalyse als bewijsmiddel

In strafzaken wordt regelmatig gebruik gemaakt van het verslag van de verkeersongevallenanalyse die is uitgevoerd door een technisch opsporingsambtenaar werkzaam bij de politie. Het verslag van de verkeersongevallenanalyse wordt opgenomen in een proces-verbaal: het VOA-verslag. Dit artikel gaat over het gebruik van het VOA-verslag door de rechter bij de beoordeling van strafbare feiten. Hoe wordt er met VOA-verslagen omgegaan en hoe zou er mee moeten worden omgegaan?Lees meer

VR 2018/100 De gerechtelijk medisch deskundige in aansprakelijkheidszaken; onaantastbaar of toch niet?

In aansprakelijkheidskwesties in verband met een verkeers- of arbeidsongeval of een medisch incident komt het geregeld voor dat partijen – een verzekeraar en een slachtoffer – een medisch deskundige vragen om een deskundigenbericht uit te brengen. Het doel is het verkrijgen van een deskundigenbericht dat kan dienen als bewijs van de aan- of afwezigheid van een causaal verband tussen de normschending en de schade van het slachtoffer. Tegen die achtergrond is het van belang om een antwoord te krijgen op de vraag naar de invloed van de normschending op de gezondheidssituatie van het...Lees meer

VR 2018/101 De problematiek van een deskundigenbericht in een kleine samenleving

VR 2018/101, J. Sap, Deskundige in kleine gemeenschap

In de nadagen van mijn bestaan als advocaat bezocht ik de jaarlijkse ATLA-conferentie. Ik woonde een lezing bij van een Amerikaanse advocaat die te boek stond als toonaangevend op het terrein van medische aansprakelijkheid. Toch liep het begin van zijn carrière niet soepel: ook zaken waarvan hij dacht dat hij die eigenlijk niet kon verliezen, verloor hij. Hij kwam erachter dat de voor hem negatieve oordelen steeds waren terug te voeren op de kleine omvang van samenleving waarin de zaak werd aangebracht. De jury, samengesteld uit lokale mensen, moest een oordeel geven over een arts die ze...Lees meer

VR 2018/102 Op weg naar een register voor letselschadedeskundigen

In de afgelopen twee decennia is de rol van de deskundige in rechte in Nederland geprofessionaliseerd. Dat heeft onder meer geleid tot de oprichting in 2005 van het Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen (LRGD). Begin 2017 heeft de Expertgroep Letselschade van het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel Kanton & Toezicht (lovck&t) het LRGD verzocht om te onderzoeken op welke wijze en onder welke voorwaarden experts uit diverse vakgebieden, die kunnen optreden als gerechtelijke deskundige in letselschadezaken, kunnen worden geregistreerd bij het LRGD. Daartoe heeft het LRGD...Lees meer

VR 2018/103 Voorrang. Afslaan. Fietspad. Dodelijk ongeval. Geen aanmerkelijke schuld.

De verdachte, beroepschauffeur, slaat met de door hem bestuurde vrachtwagen rechtsaf en komt daarbij in aanrijding met een op een rechts van de weg liggend fietspad in dezelfde richting als de verdachte rijdende fietser, die ten gevolge van het ongeval overlijdt. Verdachte heeft er blijk van gegeven, door meermalen in zijn spiegels en zijraam te kijken en zijn snelheid te minderen, zich te hebben ingespannen om aan de plicht om voorrang te verlenen te voldoen. Uit de enkele omstandigheid dat verdachte het slachtoffer aan wie hij voorrang had dienen te verlenen niet heeft gezien, hoewel zij...Lees meer

Pagina's