VR 2018/100 De gerechtelijk medisch deskundige in aansprakelijkheidszaken; onaantastbaar of toch niet?

In aansprakelijkheidskwesties in verband met een verkeers- of arbeidsongeval of een medisch incident komt het geregeld voor dat partijen – een verzekeraar en een slachtoffer – een medisch deskundige vragen om een deskundigenbericht uit te brengen. Het doel is het verkrijgen van een deskundigenbericht dat kan dienen als bewijs van de aan- of afwezigheid van een causaal verband tussen de normschending en de schade van het slachtoffer. Tegen die achtergrond is het van belang om een antwoord te krijgen op de vraag naar de invloed van de normschending op de gezondheidssituatie van het slachtoffer. Deze kennislacune dient de medisch deskundige – als specialist op zijn vakgebied – op te vullen.