VR 2018/101 De problematiek van een deskundigenbericht in een kleine samenleving

VR 2018/101, J. Sap, Deskundige in kleine gemeenschap

In de nadagen van mijn bestaan als advocaat bezocht ik de jaarlijkse ATLA-conferentie. Ik woonde een lezing bij van een Amerikaanse advocaat die te boek stond als toonaangevend op het terrein van medische aansprakelijkheid. Toch liep het begin van zijn carrière niet soepel: ook zaken waarvan hij dacht dat hij die eigenlijk niet kon verliezen, verloor hij. Hij kwam erachter dat de voor hem negatieve oordelen steeds waren terug te voeren op de kleine omvang van samenleving waarin de zaak werd aangebracht. De jury, samengesteld uit lokale mensen, moest een oordeel geven over een arts die ze goed kenden en die misschien wel de enige specialist in de wijde omgeving was. Iedereen kende wel goede berichten over hem. Er bleek een enorme weerstand te zijn om een veroordelend vonnis uit te spreken. Dat veranderde toen deze advocaat geschillen ter berechting voorlegde in grotere anonieme samenlevingen, waarin de band tussen mensen (per definitie) losser is. Het tekent de problematiek van rechtspraak in een kleine samenleving – en ook die van een deskundige die in die geschillen wordt gevraagd een oordeel of advies te geven.