VR 2016/29 De Wet Mulder mag geen kathedraal van de twintigste eeuw worden

VR 2016/29 H.J.B. Sackers, De Wet Mulder mag geen kathedraal van de twintigste eeuw worden

Toen op zekere dag een raadsman tegelijk met de vertegenwoordigster van het OM de zittingszaal betrad, zag hij direct dat de dossiers van het OM reeds in de zaal lagen. Voor hem was slechts één conclusie mogelijk: zij was dus eerder in de zittingszaal geweest en had met de rechter over de zaak van zijn cliënt kunnen spreken. Nota bene terwijl hij kort tevoren toegang tot de zittingszaal had gevraagd, om te controleren of tussen de rechter en het OM vooroverleg was gevoerd. Maar de bode had hem die toegang ontzegd. Hierdoor is, aldus de raadsman, de objectief gerechtvaardigde vrees ontstaan dat de betrokken rechter partijdig is, zodat slechts wraking rest.