Verkeersrecht 2019-1

Datum uitgave: 
januari, 2019

VR 2019/1 Aansprakelijkheid, de wegbeheerder en het verkeer

VR 2019/1 Ivo Giesen, Aansprakelijkheid, de wegbeheerder en het verkeer: een overzicht van bewijs(last)kwesties

In deze bijdrage zal ik binnen het ruime thema ‘Aansprakelijkheid en het Verkeer’ – dat wil zeggen: de reguliere verkeersaansprakelijkheid, inclusief de aansprakelijkheid van wegbeheerders – aandacht schenken aan vragen van bewijsrecht, specifiek de bewijslastverdeling. Dat is een ruime opdracht, die vergt dat ik zowel de verkeersaansprakelijkheid als de wegbeheerdersaansprakelijkheid moet ‘afdekken’. Die opdracht is in feite zo ruim dat die op zichzelf misschien wel twee bijdragen zou rechtvaardigen. De inhoud die gevraagd wordt, vergt dat misschien ook wel, want praktisch gesproken is de...Lees meer

VR 2019/2 Artikel 185 WVW

Eind vorige eeuw waren er zes vrouwen die als voetganger of fietser hadden deelgenomen aan het verkeer en daarbij ernstig letsel opliepen. Zij waren het die een nieuwe richting gaven aan de bescherming van zwakkere verkeersdeelnemers zoals zij. De jongere juristen zullen hun namen allang niet meer kennen. Maar deze vrouwen hebben een enorm belangrijke rol gespeeld in de rechtsontwikkeling, omdat wat hen overkwam de Hoge Raad heeft aangezet om – vanuit de gedachte dat zwakkere verkeersdeelnemers beter beschermd moeten worden tegen de risico’s van het gemotoriseerde verkeer – de op artikel...Lees meer

VR 2019/3 Uitleg reikwijdte verzekeringsplicht WAM; aanrijding met vorkheftruck.

Verweerder heeft in Frankrijk voor TOP werkzaamheden verricht met een door TOP bij TWS gehuurde vorkheftruck. De werkzaamheden bestonden uit het plaatsen van een zgn. uiendroogwand, bestaande uit zgn. 'prefab' betonnen elementen van ca. 3.000 kg per stuk. Bij het verplaatsen van een van deze elementen is de bestuurder van de vorkheftruck tegen een ander, los op de grond staand betonnen element aangereden. Dit element is omgevallen en op de benen van een door verweerder ingeschakelde persoon terechtgekomen, die daarbij ernstig letsel heeft opgelopen. In deze procedure staat de vraag centraal...Lees meer

VR 2019/4 Bedrijfsongeval; aanrijding tussen pompwagen en orderpicktruck; aansprakelijkheid werkgever ex art. 7:658 BW.

Op 15 april 2010 is appellant een bedrijfsongeval overkomen in een magazijn. Toen appellant in een pompwagen wilde wegrijden van een sealapparaat, is hij geraakt door een vork/de vorken van de orderpicktruck van een collega. Als gevolg van dit ongeval moesten twee tenen van de rechtervoet van appellant worden geamputeerd. Appellant stelt zijn werkgeefster aansprakelijk voor deze schade op grond van art. 7:658 BW. Het hof stelt voorop dat de werkgeefster op grond van art. 7:658 lid 1 BW de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee zij de arbeid doet verrichten, op...Lees meer

VR 2019/5 Verkeersongeval; bestaan en omvang klachten; causaal verband; schadebegroting.

Appellante exploiteerde samen met haar echtgenoot een restaurant. In 2005 is haar een ongeval overkomen, in verband waarmee de voor dat ongeval aansprakelijke WAM-verzekeraar in totaal ca. € 100.000,- aan schadevergoeding heeft betaald. In 2010 is appellante opnieuw een verkeersongeval overkomen, waarbij zij als automobilist van achteren is aangereden en zgn. whiplashklachten heeft opgelopen. Bovemij is als WAM-verzekeraar aansprakelijk voor de gevolgen van dit ongeval. Bovemij heeft in totaal € 113.000,- aan voorschotten betaald en vordert in conventie een verklaring voor recht dat zij niets...Lees meer

Pagina's