Verkeersrecht 2018-9

Datum uitgave: 
september, 2018

VR 2018/119 Milieuzones: de noodzaak, effectiviteit en evenredigheid van maatregelen

VR 2018/119, C.J.R. van Binsbergen en J.C. Hoogendoorn, Milieuzones: de noodzaak, effectiviteit en evenredigheid van maatregelen

Milieu is ‘hot’. Gemeenten en ook de rijksoverheid worden de laatste tijd – met wisselend succes – voor de rechter gedaagd om een betere zorg voor het milieu en de luchtkwaliteit af te dwingen. Gemeenten met een slechte luchtkwaliteit nemen echter ook zelf initiatief, en stellen (al dan niet als onderdeel van een groter pakket aan maatregelen) een milieuzone in. Met de milieuzones zetten gemeenten in op gezonde lucht en de bescherming van het milieu door de meest vervuilende voertuigen uit de stad te weren. In deze bijdrage analyseren de auteurs het fenomeen ‘milieuzones’. Gekeken wordt...Lees meer

VR 2018/120 Aanmerkelijke schuld? Gevaar? Doorrijden na ongeval.

Vrijspraak van zwaar lichamelijk letsel door schuld en het veroorzaken van gevaar voor verkeer op de weg. Het slachtoffer heeft op de fietsersoversteekplaats het eerste deel van de weg overgestoken en is vervolgens gestopt op de middenberm, dus voor de haaientanden die duidelijk maken dat de fietser aldaar voorrang dient te verlenen aan het autoverkeer. Vanaf de middenberm is hij het tweede deel van de weg overgestoken, alwaar tijdens het oversteken de Audi A6 tegen hem aan is gereden.Op basis van het strafdossier is niet vast te stellen dat de verdachte zich ervan bewust had moeten zijn...Lees meer

VR 2018/121 Zwaar lichamelijk letsel door schuld. Dode hoek.

De verdachte, bestuurder van een vrachtwagen, volgt een motoragent op diens aanwijzing. Op een gegeven moment raakt de motoragent uit verdachtes zicht in een dode hoek van de vrachtwagen. De verdachte heeft zich daarvan geen rekenschap gegeven door naar voren te kijken of op het beeldscherm van zijn dodehoekcamera te kijken. Hij rijdt de motoragent aan die hierdoor zwaar wordt verwond. Aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend.Lees meer

VR 2018/122 Geen voorrang verlenen. Geen aanmerkelijke schuld. Gevaar.

De verdachte heeft geen voorrang verleend aan een voor hem van rechts komende motorfiets. Er is sprake van een verkeersovertreding, te weten een voorrangsfout. Hoewel verdachte bekend was met de situatie ter plaatse en wist dat hij verkeer vanaf de Noord-Zuid voorrang moest verlenen, heeft hij dit niet gedaan omdat hij de motorrijder niet heeft gezien. Hiervoor is geen verklaarbare reden aan te wijzen. Er is niet gebleken dat verdachte was afgeleid of andere voor deelname aan het verkeer geldende wettelijke gedragsregels heeft overtreden. Naar het oordeel van de rechtbank is de gemaakte...Lees meer

VR 2018/123 Zwaar lichamelijk letsel door schuld. Aanmerkelijk onoplettend, onvoorzichtig en onachtzaam rijden.

Zwaar lichamelijk letsel door schuld. Verdachte heeft als bestuurder van een bromfiets en terwijl hij onder invloed van alcohol was een fietser aangereden. De fietser heeft letsel opgelopen door de aanrijding. Verdachte heeft aanmerkelijk onoplettend, onvoorzichtig en onachtzaam gereden. Het ongeval is dan ook aan verdachtes schuld te wijten. Hij is in aanmerkelijke mate tekort geschoten in de zorgvuldigheid die van hem als bestuurder mocht worden verwacht.De klachten, ontstaan door het (niet aangeboren) hersenletsel ten gevolge van het ongeval, zijn nog steeds aanwezig en hebben een...Lees meer

Pagina's