Verkeersrecht 2017-11

Datum uitgave: 
november, 2017

VR 2017/145 Aansprakelijkheid werkgever; verkeersongeval tijdens woon-werkverkeer.

Appellant was in dienst van een tankstation. In 2007 is hem een ongeval overkomen toen hij naar huis fietste. De WAM-verzekeraar van de wederpartij heeft hem in verband daarmee ruim € 100.000,- betaald. De werkgever had tevens ten behoeve van de werknemers een ongevallenverzekering afgesloten, op grond waarvan appellant bij blijvende invaliditeit nog eens ruim € 113.000,- zou krijgen. De werkgever heeft het ongeval gemeld bij de ongevallenverzekeraar, die na onderzoek heeft geweigerd tot uitkering over te gaan. Appellant is daartegen opgekomen, maar is zowel in eerste aanleg als in hoger...Lees meer

VR 2017/146 Aansprakelijkheid wegbeheerder, paard, eigen schuld.

Eiseres liep met haar paard aan de hand op een voetgangerspad in een natuurgebied. Toen zij een bruggetje overstak, zakte het paard door het bruggetje en liep daarbij letsel op. Eiseres stelt de beheerder van het natuurgebied aansprakelijk. De rechtbank wijst de vorderingen gedeeltelijk toe. De rechtbank verwerpt allereerst het beroep van de beheerder op de klachtplicht (eiseres zou de beheerder, door een en ander pas twee maanden na het ongeval aan de beheerder te melden, in zijn belangen hebben geschaad). Een melding na twee maanden is in beginsel tijdig en het is niet duidelijk waarom de...Lees meer

VR 2017/147 Aansprakelijkheid manege voor val van paard.

Gedaagde (een manege) had het paard P in bruikleen. Eiseres reed daarop tijdens een rijles. Het paard schrok (kennelijk van het geluid van een tractor) en maakte een hoofdbeweging. Eiseres is daarop van het paard gevallen en heeft letsel opgelopen, waaronder beschadigde nekwervels. Zij vordert in deze procedure een verklaring voor recht dat de manege aansprakelijk is voor haar schade. De manege verweert zich met een beroep op de 'tenzij-clausule': bewust toelaten van de hoofdbeweging zou niet onrechtmatig zijn geweest, omdat het een beweging was waarmee iedere ruiter zou moeten kunnen omgaan...Lees meer

VR 2017/148 Deelgeschil, geen aansprakelijkheid manege, geen eigen energie van het paard.

Verzoekster is bij een springoefening van een paard van de manege van verweerders gevallen. Bij een dubbelsprong aan het einde van de les weigerde het paard de tweede hindernis te nemen. Het kwam daarbij abrupt tot stilstand, waarbij eiseres naar voren is gevlogen en met haar hoofd tegen de hindernis is gevallen. Verweerders hebben aansprakelijkheid afgewezen, omdat het volgens hen gaat om een 'ruiterfout' van verzoekster zelf. De rechtbank komt ook tot dat oordeel. Voor aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:179 BW is (blijkens de wetsgeschiedenis) vereist dat de schade is ontstaan als gevolg...Lees meer

VR 2017/149 Deelgeschil, whiplash, causaal verband, predispositie.

Verzoekster, werkneemster van verweerster, is een ongeval overkomen bij het rijden met een te zwaar beladen kanotrailer. Aansprakelijkheid (verzekeraar van) verweerster is niet betwist. Verweerster heeft niet willen meewerken aan een buitengerechtelijk deskundigenonderzoek, maar de kantonrechter heeft twee deskundigen benoemd. Zij concluderen dat er sprake is van whiplash, met onderhoudende psychische factoren. Deze conclusies passen bij de door het UWV vastgestelde beperkingen. Verweerster heeft de juistheid van deze beperkingen niet betwist. De vordering is een verklaring voor recht dat de...Lees meer

Pagina's