Verkeersrecht 2012-3

Datum uitgave: 
maart, 2012

Smartengeld; een bespiegeling en een hernieuwde poging tot normering *

* Deze bijdrage is geschreven in oktober 2010.

Smartengeld is een vergoeding voor gederfde levensvreugd, bij letselschade. Ook wel eens ietwat ordinair de smeerolie van het schaderegelen genoemd.

VR 2012/22 Bevrijdende verjaring in geval van schade veroorzaakt door strafbare feiten

Bevrijdende verjaring in geval van schade veroorzaakt door strafbare feiten
In de zomer van vorig jaar is bij de Tweede Kamer ingediend het wetsvoorstel tot Wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring in het Burgerlijk Wetboek in geval van schade veroorzaakt door strafbare feiten. Dit wetsvoorstel wil voorkomen dat de civielrechtelijke vordering tot vergoeding van schade door misdrijven kan zijn verjaard op het moment dat dit voor het recht tot strafvordering voor deze delicten nog niet het geval is. In deze bijdrage wordt dit wetsvoorstel besproken. Onder meer wordt besproken wat de meerwaarde van dit wetsvoorstel is voor slachtoffers van geweld-...Lees meer

VR 2012/23 Rechts inhalen en blokmarkering.

Hoewel de inhaalmanoeuvre heeft plaatsgevonden met gebruikmaking van de invoegstrook, is het vierde lid van artikel 11 RVV 1990 op het onderhavige geval niet van toepassing, aangezien de betrokkene zich niet rechts van de blokmarkering bevond als bedoeld in dit artikellid, nu hij niet bezig was om met gebruikmaking van de invoegstrook in te voegen op de doorgaande rijbaan.Lees meer

VR 2012/24 Rechts inhalen en blokmarkering.

Betrokkene bevindt zich rechts van de blokmarkering als hij met gebruikmaking van de invoegstrook bezig is in te voegen op de doorgaande rijbaan of met gebruikmaking van de uitrijstrook bezig is de doorgaande rijbaan te verlaten. In dat geval is hij niet strafbaar wegens rechts inhalen.Lees meer

VR 2012/25 Tijdige instelling van het beroep bij de kantonrechter.

Nu de beslissing van de kantonrechter in strijd met het in artikel 6:17 Awb bepaalde niet ook aan de gemachtigde van de betrokkene is toegezonden, is die beslissing niet op de voorgeschreven wijze bekendgemaakt. De beroepstermijn is derhalve niet aangevangen op de datum van verzending aan de betrokkene.Lees meer

Pagina's