VR 2012/22 Bevrijdende verjaring in geval van schade veroorzaakt door strafbare feiten

Bevrijdende verjaring in geval van schade veroorzaakt door strafbare feiten
In de zomer van vorig jaar is bij de Tweede Kamer ingediend het wetsvoorstel tot Wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring in het Burgerlijk Wetboek in geval van schade veroorzaakt door strafbare feiten. Dit wetsvoorstel wil voorkomen dat de civielrechtelijke vordering tot vergoeding van schade door misdrijven kan zijn verjaard op het moment dat dit voor het recht tot strafvordering voor deze delicten nog niet het geval is. In deze bijdrage wordt dit wetsvoorstel besproken. Onder meer wordt besproken wat de meerwaarde van dit wetsvoorstel is voor slachtoffers van geweld- en zedenmisdrijven boven de voor deze slachtoffers vaak al gunstige jurisprudentie van de Hoge Raad, hoe de voorgestelde verjaringsregel zich verhoudt tot de onschuldpresumptie en of de slachtoffers van het misbruik in de RK-kerk van de nieuwe verjaringsregeling kunnen profiteren.