Verkeersrecht 2011-7-8

Datum uitgave: 
juli, 2011

VR 2011/77, Voorwoord themanummer overheidsaansprakelijkheid

Met regelmaat staat het overheidsoptreden ter discussie: soms als toezichthouder op bedrijven of organisaties, soms als deelnemer in het private rechtsverkeer, maar ook als uitvoerder van specifieke overheidstaken. In dit nummer van Verkeersrecht is daarom speciaal aandacht voor de verschillende vormen van overheidsaansprakelijkheid. Met name gaat het dan om het optreden van de overheid in de overheidstaak c.q. als bestuursorgaan. Er wordt eveneens stilgestaan bij nieuwe c.q. komende wetgevin...Lees meer

VR 2011/78, Nederland aansprakelijk jegens Srebrenica bestaanden

Prof. mr. C.C. van DamHoogleraar King’s College London, Hoogleraar Europees Privaatrecht, Universiteit Utrecht, onafhankelijk juridisch adviseur, redacteur van Verkeersrecht. In twee arresten die zelfs de eisers en hun advocaten verrasten, heeft het hof in Den Haag de Nederlandse Staat aansprakelijk gehouden voor de dood van drie Bosnische mannen die na de val van Srebrenica in 1995 hun toevlucht hadden gezocht op de Dutchbat compound maar vandaar waren weggestuurd. Zij werden vervolgens met ...Lees meer

VR 2011/79, Het wetsvoorstel schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad (nadeelcompensatie)

Prof. mr. M.W. Scheltema Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, hoogleraar enforcement issues in private law aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zal naar verwachting op niet al te lange termijn een regeling worden opgenomen voor nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten. Het wetsvoorstel daarvoor is recentelijk ingediend. Kamerstukken II 2010/11, 32 621, nrs. 1-4. De reden voor de wetgever om tot een regeling te komen...Lees meer

VR 2011/80, Het wetsvoorstel schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten en de rechtsmachtverdeling bij onrechtmatige daad

Prof. mr. M.W. Scheltema Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, hoogleraar enforcement issues in private law aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zal naar verwachting op niet al te lange termijn een regeling worden opgenomen voor schadevergoeding bij rechtmatige en onrechtmatige (overheids)daad. Het wetsvoorstel daarvoor is ingediend. Kamerstukken II 2010/11, 32 621, nrs 1-4. De reden voor de wetgever om tot een regeling te komen is dat codif...Lees meer

VR 2011/81, Nieuw overheidsaansprakelijkheidsrecht

Prof. mr. B.J. van EttekovenHoogleraar staats- en bestuursrecht, in het bijzonder bestuursprocesrecht en overheidsaansprakelijkheidsrecht, aan de Universiteit van Amsterdam en vice-president inhoudelijk adviseur bij de rechtbank Utrecht. Maakte deel uit van de studiegroep Scheltema. Februari jongstleden verscheen het wetsvoorstel voor de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten. TK 2010-2011, 32 621, nr. 2, Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepaling...Lees meer

Pagina's