VR 2018/35 Verkeer en evenement

Al weer enige tijd geleden is in dit tijdschrift aandacht besteed aan de ‘Wegafsluiting bij evenementen’. Diverse ongevallen tijdens evenementen, zoals met de ‘Monstertruck’ in Haaksbergen in september 2014, met een hoogwerker tijdens een oldtimerfestival in Oosterwolde in mei 2015 en met een attractie op de Tilburgse zomerkermis in juli 2017, gaven mij aanleiding om in deze bijdrage in te gaan op evenementen op de openbare weg en de tijdelijke regulering van het verkeer. Voor een evenement is in veel gevallen een vergunning vereist en wanneer het evenement geheel of gedeeltelijk plaatsvindt op de openbare weg, zullen verkeersmaatregelen moeten worden getroffen. In deze bijdrage zal worden ingegaan op de regeling van de evenementenvergunning in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) of een afzonderlijke evenementenverordening, procedurele kwesties en het (tijdelijke) verkeersbesluit. De aansprakelijkheid van de gemeente als wegbeheerder wordt summier aangestipt. In deze bijdrage wordt niet alleen verwezen naar de model-APV, maar ook naar de vele van kracht zijnde verordeningen van gemeentes. Bij de verwijzing naar gemeentelijke APV’s is rekening gehouden met de wijzigingen die tot en met 30 december 2017 zijn gepubliceerd op overheid.nl of op de gemeentelijke sites.