VR 2018/099 De verkeersongevallenanalyse als bewijsmiddel

VR 2018/099 R.A. Hoving, De verkeersongevallenanalyse als bewijsmiddel

In strafzaken wordt regelmatig gebruik gemaakt van het verslag van de verkeersongevallenanalyse die is uitgevoerd door een technisch opsporingsambtenaar werkzaam bij de politie. Het verslag van de verkeersongevallenanalyse wordt opgenomen in een proces-verbaal: het VOA-verslag. Dit artikel gaat over het gebruik van het VOA-verslag door de rechter bij de beoordeling van strafbare feiten. Hoe wordt er met VOA-verslagen omgegaan en hoe zou er mee moeten worden omgegaan?