Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Behandeling van personenschadeclaims

Mr. Laurien Dufour
Onrechtmatig toegebracht letsel is – mits is voldaan aan de vijf vereisten – een onrechtmatige daad die aanspraak geeft op vergoeding van de door de benadeelde geleden schade. Onrechtmatig toegebracht letsel is ook een schending van het in verschillende verdragen en in de Grondwet gewaarborgde recht op leven en het recht op lichamelijke integriteit. Op 3 oktober 2017 organiseerde Wij Advocaten een seminar met prof. mr. C.C. van Dam, met als thema ‘Doorwerking van mensenrechten in schadepreventie en schadeafwikkeling’. Van Dam besprak de invloed van het EVRM en van de United Nations Guiding Principles op het denken over schade, preventie en verzekeren in de afgelopen 25 jaar.
In dit artikel bespreekt de auteur de invloed van het EVRM op de behandeling van een personenschadeclaim door een verzekeraar. Na kort stil te staan bij de geschiedenis van het EVRM en de ontwikkeling van de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, bespreekt zij de verschillende momenten in de schadebehandeling waar het EVRM een rol kan spelen. Dit zijn: de beoordeling of er onder de verzekeringspolis dekking is, de schademelding/verjaring van de vordering, het opvragen van informatie, het blokkeringsrecht deskundigenbericht, het persoonlijk onderzoek, de duur van de schaderegeling en volledige schadevergoeding.
De auteur concludeert dat de grondrechten, hoewel bedoeld om de burger te beschermen tegen de overheid, ook in andere verhoudingen grote betekenis hebben gekregen. Het Verbond van Verzekeraars, De Letselschade Raad, het PIV en andere organisaties hebben al jaren aandacht voor de betekenis van grondrechten bij de afwikkeling van personenschadeclaims. Zijn stellen beleid op en werken dat uit in gedragsregels om de grondrechten te beschermen en waar grondrechten botsen een ‘fair balance’ te vinden.

Bron: 
PIV Bulletin november 2018, p. 28-32