Affectieschade: themanummer

Op 1 januari 2019 trad een wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in werking voor vergoeding van affectieschade. Nabestaanden van overledenen en naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel hebben vanaf dat moment recht op een tegemoetkoming voor het door hen geleden immateriële nadeel. Om het belang ervan te benadrukken is dit PIV Bulletin grotendeels gewijd aan smartengeld voor naasten en nabestaanden. A. Joxhorst blikt in haar bijdrage ‘De Wet Affectieschade – een blik vooruit’ vooruit op de Wet Affectieschade. M. Maathuis blikt in haar bijdrage ‘De ontwikkeling van de toolkit affectieschade, de kracht van samen’ terug op de wijze waarop de introductie van de wet door het PIV samen met verzekeraars en ketenpartners de afgelopen periode is voorbereid en met welk resultaat. A. Santen geeft in de bijdrage ‘Wet Affectieschade’ zijn opinie over de nieuwe wet vergoeding affectieschade in relatie tot aansprakelijkheidsverweren. Op 20 september 2018 organiseerden de Erasmus School of Law in Rotterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam, in samenwerking met Verkeersrecht, een symposium over de Wet Affectieschade. Peter van Steen doet verslag van dit symposium.
 

Bron: 
PIV Bulletin december 2018, afl. 4