VR 2019/139 Deelgeschil; volstrekt onnodig en onterecht aanhangig gemaakte procedure.

Verzoeker is op 28 september 2013, rijdend op een motor, aangereden door een personenauto die werd bestuurd door een bij Allianz verzekerde bestuurder. Allianz heeft aansprakelijkheid voor het ongeval erkend. Naar aanleiding van het ongeval zijn een vijftal expertises verricht, waarbij partijen steeds overeenstemming hebben bereikt over de te benoemen deskundige(n). Het verzoek strekt er in de kern toe dat Allianz wordt veroordeeld tot betaling van de schade zoals die is vastgesteld in de (als laatst verrichte) rekenkundige expertise. Het verzoek wordt afgewezen. Anders dan verzoeker doet voorkomen, is geen sprake van een beperkt, afgebakend geschilpunt. Feitelijk verschillen partijen - behalve over de aansprakelijkheid - over vrijwel alle mogelijke aspecten van de zaak en wordt de zaak in zijn geheel aan de rechtbank voorgelegd. Dat betekent:1) dat Allianz niet gehouden kan worden aan de uitkomsten van de rekenkundige expertise: er bestond weliswaar overeenstemming over het inschakelen van deze rekenkundige, maar niet over uitgangspunten op basis waarvan deze zijn berekening heeft verricht;2) dat het verzoek zich niet leent voor behandeling in deelgeschil en daarom moet worden afgewezen. Ook het verzoek tot begroting van de kosten wordt afgewezen, aangezien de procedure naar het oordeel van de rechtbank volstrekt onnodig en onterecht aanhangig is gemaakt.  

 

 

De volledige uitspraken en artikelen uit Verkeersrecht zijn beschikbaar voor abonnees.
In de rechter menubalk kunt u met uw emailadres en wachtwoord inloggen.

Nog geen abonnee? Klik op onderstaande button 'Abonneren' zodat ook u toegang heeft tot de meest recente uitgave en het archief van Verkeersrecht.

Abonneren