Verkeersrecht 2019-7-8

Datum uitgave: 
juli, 2019

VR 2019/113 Arubaans Verkeersrecht

VR 2019/113, Jaap Sap - Arubaans Verkeersrecht

Wie voor het eerst in Aruba komt, zal zich verbazen over de enorme hoeveelheid motorvoertuigen, de veelheid aan rotondes, de soms erbarmelijke staat waarin auto’s zich bevinden en de vaak slechte conditie van het wegdek. Fietsers zijn er nauwelijks, soms één of meer wielrenners of MTB-ers. Behalve postbestellers rijden er vrijwel geen brommers. Wel zijn er motoren, deels in gebruik bij de politie en deels bestemd voor de verhuur aan toeristen. Die laatsten rijden ook rond op quads en buggies.Ook de wijze waarop bestuurders zich in het verkeer gedragen is opvallend. De gemiddelde snelheid...Lees meer

VR 2019/114 Op weg van Den Haag naar Rome?

De aankomende rechtenstudent, ja zelfs de al enigszins in het privaatrecht geverseerde jurist, heeft er vaak weinig notie van waar het internationaal privaatrecht – doorgaans afgekort met IPR – zich mee bezighoudt. Indachtig het adagium 'onbekend maakt onbemind' wordt het IPR dan ook vaak als een 'ondoorgrondelijk' en 'mysterieus' vak bestempeld.Het is een onbetwistbare realiteit dat er in de wereld niet één recht bestaat, maar dat er talloze nationale rechtsstelsels gelden. Ieder land heeft zijn eigen rechtsstelsel waarvan de rechtsregels vaak sterk van elkaar divergeren. Een tweede –...Lees meer

VR 2019/115 Road traffic offences in Europe

VR 2019/115, Michael Nissen - Road traffic offences in Europe

“When in Rome, do as the Romans do!” – these words uttered by Saint Ambrose in 387 AD still apply unreservedly to international road traffic today: Both foreign road users driving their vehicles in the Netherlands or in Germany and Dutch or German road users driving abroad must comply with the respective national rules of the road – or risk bearing the consequences for violations. To many traffic lawyers, foreign fine regulations are a riddle wrapped in an enigma. This is because the drivers concerned are often...Lees meer

VR 2019/116 Brexit and Tourism

VR 2019/116, Philip Mead - Brexit and Tourism

Abstract: Do English Claimants have access to rights under EU law after departure from the European Union (Brexit)? This article describes the possible consequences for cross-border litigation in the field of tourism and personal injury (covering package holiday claims; cross-border tort claims; road traffic accident claims; direct claims against insurers). The article briefly summarises how EU law will apply after exit from the EU, and describes the rules which will come into force on exit day in the areas under discussion....Lees meer

VR 2019/117 Rijden onder invloed. Recht op tegenonderzoek.

Art. 11, tweede lid, van het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer houdt - kort gezegd - in dat in geval van een ademonderzoek de opsporingsambtenaar het resultaat van het ademonderzoek direct aan de verdachte mededeelt en hem, indien het ademonderzoek het vermoeden bevestigt dat het alcoholgehalte in zijn adem hoger is dan op grond van de toepasselijke wet is toegestaan, erop wijst dat hij het recht heeft op een tegenonderzoek. Deze verplichting tot mededeling van dat recht op een tegenonderzoek moet worden gerekend tot de strikte waarborgen waarmee het onderzoek als...Lees meer

Pagina's