VR 2019/131 Verjaring vordering vergoeding van schade ontstaan door verkeersongeval.

New India heeft de schade vergoed die door gedaagde ten gevolge van een ongeval was veroorzaakt aan de auto van een derde. New India heeft regres genomen op gedaagde ter hoogte van het door haar aan de derde betaalde bedrag. In een recovery agreement hebben partijen onder meer te kennen gegeven dat gedaagde verplicht is dit bedrag aan New India te betalen. Het stuk is op 15 februari 2008 ondertekend door partijen. Vervolgens heeft New India gedaagde diverse malen schriftelijk gemaand om zijn betalingsverplichtingen na te komen. New India vordert het gerecht om gedaagde te veroordelen tot betaling van het bedrag vermeerderd met rente en kosten. Op de rechtsvordering is art. 3:310 BW van toepassing. De recovery agreement heeft te gelden als een erkenning van het recht van New India. Dat betekent dat de verjaring daarmee is gestuit (art. 3:318 BW) en dat een nieuwe verjaringstermijn is gaan lopen, aanvangend op 16 februari 2008 en eindigend op 16 februari 2013. Gedurende deze periode heeft geen andere stuitingshandeling plaatsgevonden. Een stuk van 20 maart 2014 waarin gedaagde verklaart New India het bedrag schuldig te zijn waarbij op de ruimte voor de handtekening van de schuldenaar een stempel is geplaatst van het kantoor van de toenmalig gemachtigde van gedaagde met daaronder een handtekening, geldt niet als het opnieuw erkennen van de vordering van New India door gedaagde. Volgens het gerecht is namelijk niet vast komen te staan dat gedaagde dit stuk heeft ondertekend. De vordering is aldus verjaard.

 

 

De volledige uitspraken en artikelen uit Verkeersrecht zijn beschikbaar voor abonnees.
In de rechter menubalk kunt u met uw emailadres en wachtwoord inloggen.

Nog geen abonnee? Klik op onderstaande button 'Abonneren' zodat ook u toegang heeft tot de meest recente uitgave en het archief van Verkeersrecht.

Abonneren