VR 2019/119 Gevaarlijk rijden. Strafmaat.

De verdachte heeft zich als bestuurder van een personenauto met passagiers schuldig gemaakt aan zeer gevaarlijk verkeersgedrag door met een aanzienlijk hogere snelheid te rijden dan ter plaatse was toegestaan en tweemaal een rood verkeerslicht ter hoogte van een kruising te negeren. Dit heeft geresulteerd in een botsing met een ander voertuig. Door aldus te handelen heeft de verdachte niet alleen schade en hinder veroorzaakt, maar ook blijk gegeven van miskenning van zijn verantwoordelijkheid als verkeersdeelnemer. Hij heeft geen rekening gehouden met de gevolgen die zijn rijgedrag zou kunnen hebben voor andere verkeersdeelnemers en zijn medepassagiers. Volgt - gelet op de richtlijnen die het Openbaar Ministerie in soortgelijke zaken hanteert en de straffen die door de rechter doorgaans worden opgelegd - oplegging van een geldboete van € 600,- en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van drie maanden voorwaardelijk. Dit is een lagere straf dan in eerste aanleg was opgelegd.

 

 

De volledige uitspraken en artikelen uit Verkeersrecht zijn beschikbaar voor abonnees.
In de rechter menubalk kunt u met uw emailadres en wachtwoord inloggen.

Nog geen abonnee? Klik op onderstaande button 'Abonneren' zodat ook u toegang heeft tot de meest recente uitgave en het archief van Verkeersrecht.

Abonneren