VR 2018/146 Ski-ongeval; gevaarzetting; overtreding FIS-regels; geen eigen schuld.

Eiseres en gedaagde zijn bij het afdalen van een skipiste met elkaar in botsing gekomen. Eiseres vordert veroordeling van gedaagde tot vergoeding van de door haar geleden schade, nader op te maken bij staat. Zij stelt dat gedaagde de zgn. FIS-regels (='verkeersregels' voor op de piste) heeft overtreden doordat hij haar met te hoge snelheid en op te kleine afstand heeft ingehaald, waarbij hun ski's elkaar hebben geraakt en eiseres ten val is gekomen. In (voorwaardelijke) reconventie vordert gedaagde een verklaring voor recht dat de eventuele schadevergoedingsverplichting is vervallen, althans verminderd in verband met eigen schuld aan de zijde van eiseres. Hij stelt dat gedaagde de van boven komende skiër was. De Rechtbank acht eiseres geslaagd in het bewijs dat niet zij, maar gedaagde de van boven komende skiër was die haar op zodanige wijze had moeten inhalen dat zij daardoor niet werd gehinderd. Haar eigen verklaring wordt ondersteund door een e-mailbericht van Univé (de aansprakelijkheidsverzekeraar van gedaagde) aan de advocaat van eiseres. Gedaagde heeft aldus de FIS-regels 1 t/m 4 geschonden en is op grond van art. 6:162 BW aansprakelijk jegens eiseres. De vordering in reconventie wordt afgewezen. In conventie heeft de Rechtbank nu juist vastgesteld dat uitsluitend gedaagde de FIS-regels heeft overtreden. Er is geen aanleiding om eigen schuld aan de zijde van eiseres aan te nemen.  

 

 

De volledige uitspraken en artikelen uit Verkeersrecht zijn beschikbaar voor abonnees.
In de rechter menubalk kunt u met uw emailadres en wachtwoord inloggen.

Nog geen abonnee? Klik op onderstaande button 'Abonneren' zodat ook u toegang heeft tot de meest recente uitgave en het archief van Verkeersrecht.

Abonneren