Verkeersrecht 2018-10

Datum uitgave: 
oktober, 2018

VR 2018/139 Kwalitatieve aansprakelijkheid op grond van art. 6:179 en 181 BW

VR 2018/139, A. Kolder, Kwalitatieve aansprakelijkheid op grond van art. 6:179 en 181 BW

Met genoegen geef ik gehoor aan het verzoek van de redactie een bijdrage te verzorgen over het door mij op 31 mei jl. verdedigde proefschrift over de in art. 6:181 BW geregelde aansprakelijkheid van de bedrijfsmatige gebruiker. Art. 6:181 BW betreft een op 1 januari 1992 ingevoerde buitencontractuele aansprakelijkheid voor roerende zaken (art. 6:173 BW), opstallen (art. 6:174 BW) en dieren (art. 6:179 BW), waaraan per 1 februari 1995 nog een regeling van aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen (art. 6:175 BW) is toegevoegd. Wanneer de voornoemde ‘bronnen van verhoogd gevaar’ schade...Lees meer

VR 2018/140 Dood door schuld. Aanmerkelijk onvoorzichtig. Kop-staart-botsing. Cruise-control. Beginnend bestuurder.

Verdachte heeft als beginnend bestuurster een aan haar aanmerkelijke onvoorzichtigheid/onoplettendheid te wijten ongeval veroorzaakt. Zij is achterop de auto van slachtoffer S gereden, waardoor beide auto’s in een slip zijn geraakt, over de kop zijn geslagen en de auto van S op de kop in het water terecht is gekomen, waardoor S om het leven is gekomen. De verdachte is in slaap gevallen terwijl zij haar voertuig bestuurde en heeft daardoor de door haar bestuurde auto niet voortdurend onder controle gehad en heeft, terwijl zij vermoeid was, de cruise control van haar auto ingeschakeld en de...Lees meer

VR 2018/141 Losse lading. Vloeibaar beton.

Het begrip losse lading ziet op lading die naar zijn aard niet op of aan het vervoersmiddel bevestigd kan worden, maar los op of in het vervoermiddel geladen dient te worden. Vloeibaar beton valt derhalve onder het begrip losse lading als bedoeld in artikel 5.18.6, tweede lid, Regeling Voertuigen.Lees meer

VR 2018/142 Telefonisch horen. Redelijke termijn.

In de onderhavige zaak is er door de betrokkene van afgezien gebruik te maken van de geboden mogelijkheid om telefonisch te worden gehoord, nu hij in persoon wenste te worden gehoord. Gelet op de wetsgeschiedenis van de Awb moet worden vastgesteld dat telefonisch horen in beginsel geen volwaardig alternatief is voor een hoorzitting. Er is niet gebleken dat de officier van justitie met de betrokkene tot overeenstemming was gekomen over telefonisch horen ter vervanging van de wettelijk voorgeschreven hoorzitting. Gelet hierop kan aan de omstandigheid dat de betrokkene niet heeft verzocht om te...Lees meer

VR 2018/143 Gehandicaptenparkeerkaart. Matiging sanctie.

Aan de betrokkene is als kentekenhouder bij inleidende beschikking een administratieve sanctie opgelegd ter zake van “parkeren op invalideparkeerplaats, anders dan met motorvoertuig op meer dan twee wielen met geldige invalidenparkeerkaart”.De betrokkene verklaart dat hij op de avond in kwestie met zijn toenmalige vriendin op bezoek was bij kennissen. De ex-vriendin van de betrokkene is gehandicapt en beschikte over een gehandicaptenparkeerkaart waarmee zij als passagier kon meerijden. De betrokkene had deze kaart achter zijn voorruit gelegd. Bij terugkomst bij het...Lees meer

Pagina's