VR 2018/05 Aansprakelijkheid wegbeheerder; onderhoud; opheffingonrechtmatige toestand.

Geïntimeerden (eisers in eerste aanleg) zijn respectievelijk agrariërs en campinghouder in het buitengebied van de gemeente. De wegen waar hun bedrijven aan zijn gelegen, worden gebruikt zowel door zware landbouwvoertuigen als door recreatieve fietsers. Begin 2011 hebben geïntimeerden de gemeente reeds verzocht onderhoud te plegen, hetgeen de gemeente toen heeft geweigerd met onder meer een beroep op een rapport van Grontmij waarin werd gesteld dat de scheurvorming in deze wegen nog binnen de normen bleef. Nadien hebben dijkverzwaringswerkzaamheden plaatsgevonden, waarbij met zware voertuigen over de litigieuze wegen is gereden en deze wegen zijn gaan 'golven'. In 2013 heeft de gemeente de noodzaak van onderhoudswerkzaamheden vastgesteld. Het hof zet de maatstaf voor de beoordeling van eventuele gebrekkigheid uiteen (2.9-2.10) en overweegt allereerst dat aan de wegen zwaardere eisen mogen worden gesteld gelet op het gebruik door zowel landbouwmaterieel als recreatieve fietsers. De stelling van de gemeente dat de financiële middelen voor onderhoud ontbreken is onvoldoende onderbouwd en wordt verworpen. Het hof oordeelt dat de wegen na de dijkverzwaringswerkzaamheden niet langer voldeden aan de daaraan te stellen eisen en dat dit gevaar opleverde. Voor de periode vóór deze werkzaamheden is dat niet komen vast te staan, onder meer omdat de scheurvorming toen nog binnen de normen bleef. De vordering tot het plegen van onderhoud kan niet worden toegewezen in de vorm van een schadevergoeding in natura, maar wel als vordering tot het opheffen van een onrechtmatige toestand. Geïntimeerden hebben het bestaan van schade als gevolg van het gebrek aan onderhoud voldoende gespecificeerd om verwijzing naar de schadestaatprocedure mogelijk te maken.

 

 

De volledige uitspraken en artikelen uit Verkeersrecht zijn beschikbaar voor abonnees.
In de rechter menubalk kunt u met uw emailadres en wachtwoord inloggen.

Nog geen abonnee? Klik op onderstaande button 'Abonneren' zodat ook u toegang heeft tot de meest recente uitgave en het archief van Verkeersrecht.

Abonneren