VR 2016/32 Bestuurlijke sanctie. Op geautomatiseerde wijze vastgestelde gedraging.

Cassatie in belang der wet. Bestuurlijke sanctie ter zake van het voor een motorrijtuig van 3500 kg of minder niet afgegeven zijn van een keuringsbewijs. Deze gedraging is op geautomatiseerde wijze vastgesteld. De administratieve sanctie is aan de betrokkene opgelegd door een ambtenaar die met het toezicht op de naleving van het desbetreffende voorschrift is belast. Tekst noch strekking van art. 3, tweede lid, WAHV beperken de bevoegdheid tot sanctieoplegging van die ambtenaar tot gevallen waarin, alvorens de sanctie wordt opgelegd, is onderzocht of sprake is van, al dan niet door de betrokkene naar voren gebrachte, bijzondere omstandigheden die een nadere beoordeling vergen. Gelet hierop geeft het oordeel van het hof dat niet is komen vast te staan dat de sanctie door een daartoe bevoegde ambtenaar in de zin van art. 3, tweede lid, WAHV is opgelegd nu sprake is van een volledig geautomatiseerd proces waarin in alle zaken een sanctie wordt opgelegd en waarbij onvoldoende is uitgesloten dat zich geen bijzondere omstandigheden voordoen die een nadere beoordeling vergen, blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

 

 

De volledige uitspraken en artikelen uit Verkeersrecht zijn beschikbaar voor abonnees.
In de rechter menubalk kunt u met uw emailadres en wachtwoord inloggen.

Nog geen abonnee? Klik op onderstaande button 'Abonneren' zodat ook u toegang heeft tot de meest recente uitgave en het archief van Verkeersrecht.

Abonneren