Verkeersrecht 2015-7-8

Datum uitgave: 
juli, 2015

VR 2015/74 Verdragsrechtelijke en conflictenrechtelijke aspecten van de MH17 crash

VR 2015/74 Verdragsrechtelijke en conflictenrechtelijke aspecten van de MH17 crash, Ingrid Koning

De MH17 crash op 17 juli 2014 had wereldwijd een grote impact. Het veroorzaakte internationale afschuw en veroordeling, het leidde tot vragen over internationaalrechtelijke repercussies voor Oekraïne, over (het ontbreken van) de slagkracht van het Europese buitenlandbeleid en de vraag of Oekraïne aansprakelijk zou kunnen worden gesteld. De crash kostte 283 passagiers het leven, waaronder 193 Nederlanders.Lees meer

VR 2015/75 Mijn aanvankelijke ontroering ben ik kwijt

Het had een gezellige avond moeten worden bij vrienden. De afspraak was al een paar keer uitgesteld, maar nu zou het er toch van komen. Moniek van Mens en haar partner Joost horen in de auto op weg naar de afspraak op de radio wel het bericht dat bij een vlucht naar Kuala Lumpur 20 klanten van D-Reizen zijn omgekomen, maar zij leggen nog niet de link met de zus van Moniek, Lucie, die op dat moment op weg is naar de Aidsconferentie in Australië. Na het voorgerecht gaat de telefoon van Moniek. Het is het huisnummer van haar zus. Als de buurvrouw van Lucie aan de telefoon blijkt te zijn, weet...Lees meer

VR 2015/76 Slachtofferhulp na de ramp met MH17

VR 2015/76 Slachtofferhulp na de ramp met MH17, Victor Jammers

Vlucht MH17 stort neer in Oekraïne. Alle passagiers en bemanningsleden komen om. Dat brengt in de allereerste plaats veel verdriet bij de nabestaanden teweeg en vormt het startpunt van een lange reeks van gebeurtenissen die haar voorlopige einde vindt als de geïdentificeerde stoffelijke resten van het slachtoffer aan de familie worden overgedragen en de begrafenis of crematie kan plaatsvinden. Dit artikel geeft een overzicht van de inzet van Slachtofferhulp Nederland na de ramp met vlucht MH17.Na een korte beschrijving van de organisatie, komen achtereenvolgens het Informatie- en Verwijs...Lees meer

VR 2015/77 Interview Verkeersrecht met het kernteam

De redactie van Verkeersrecht heeft schriftelijk een aantal vragen voorgelegd aan het kernteam. Twee leden van het kernteam, mr. A.F. Collignon en mr. M.T. Spetter, hebben een reactie geschreven in nauw overleg met de overige kernteamleden. In verband met de geheimhoudingsplicht is het niet mogelijk om op alle vragen een uitgebreid antwoord te geven.Lees meer

VR 2015/78 Oplegging van twee boetes wegens fout parkeren. Ne bis in idem beginsel.

Het beroep op het ne bis in idem beginsel slaagt niet. Gelet op de strekking van het onderhavige parkeerverbod kan in beginsel op ieder tijdstip waarop wordt geconstateerd dat geen sprake is van laden of lossen van het voertuig een sanctie worden opgelegd. Immers wanneer een eerder op het voertuig aangebrachte aankondiging van beschikking niet heeft kunnen bewerkstelligen dat de kentekenhouder een einde maakt aan de onwettige situatie, ligt het in de rede dat bij iedere volgende constatering van de gedraging opnieuw een sanctie wordt opgelegd. Een andere opvatting zou ertoe leiden dat het...Lees meer

Pagina's