VR 2019/63 Het voorstel van de Europese Commissie tot wijziging van de WAM-richtlijn

VR 2019/63, Het voorstel van de Europese Commissie tot wijziging van de WAM-richtlijn, Mr. K. Redeker-Gieteling

In mei 2018 heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan tot wijziging van de WAM-richtlijn (hierna: het richtlijnvoorstel). Hierna schets ik eerst de voorgeschiedenis van het richtlijnvoorstel (zie 1.). Vervolgens bespreek ik de vijf inhoudelijke wijzigingen die het richtlijnvoorstel bevat. Deze wijzigingen zien op de reikwijdte van de WAM-richtlijn (zie 2.a.), de controle op de verzekering (zie 2.b.), de aansprakelijkheidsbedragen (zie 2.c.), insolventie of geen reactie van de verzekeraar (zie 2.d.) en de verklaring inzake de claimgeschiedenis (zie 2.e.). Per wijziging wordt het Nederlandse standpunt vermeld. Dit standpunt komt uit het fiche opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (hierna: het BNC-fiche) dat de beoordeling van het Nederlandse kabinet van het richtlijnvoorstel bevat. Vervolgens schets ik de ontwikkelingen in het Europees Parlement (zie 3.) en ga ik kort in op het vervolg van de onderhandelingen over het richtlijnvoorstel (zie 4.).

De volledige uitspraken en artikelen uit Verkeersrecht zijn beschikbaar voor abonnees.

Bestel dit artikel voor slechts € 3,95 excl. BTW door op de button 'Koop artikel' te klikken.

Nog geen abonnee? Klik op de button 'Abonneren' zodat ook u toegang krijgt tot de meest recente uitgaven en het archief van Verkeersrecht.