VR 2019/114 Op weg van Den Haag naar Rome?

De aankomende rechtenstudent, ja zelfs de al enigszins in het privaatrecht geverseerde jurist, heeft er vaak weinig notie van waar het internationaal privaatrecht – doorgaans afgekort met IPR – zich mee bezighoudt. Indachtig het adagium 'onbekend maakt onbemind' wordt het IPR dan ook vaak als een 'ondoorgrondelijk' en 'mysterieus' vak bestempeld.Het is een onbetwistbare realiteit dat er in de wereld niet één recht bestaat, maar dat er talloze nationale rechtsstelsels gelden. Ieder land heeft zijn eigen rechtsstelsel waarvan de rechtsregels vaak sterk van elkaar divergeren. Een tweede – even onbetwistbare – realiteit is dat rechtshandelingen en rechtsfeiten zich niet aan landsgrenzen storen; de betrokken personen kunnen door nationaliteit of woonplaats met verschillende staten verbonden zijn, en handelingen of feiten kunnen op het grondgebied van meer dan één staat worden gelokaliseerd. Aangezien de wereld steeds verder mondialiseert, zal het aantal problemen met een internationale, grensoverschrijdende component alleen maar toenemen. Men denke hierbij aan het nog steeds uitdijende internationale verkeer van personen, diensten, goederen en kapitaal, zowel binnen Europa als mondiaal.Laat ik om direct het verwijt in de kiem te smoren dat het IPR zo rechtstheoretisch en abstract is, dit toelichten aan de hand van een voorbeeld dat 'in het wild' voorkomt.Op een skipiste in Oostenrijk maakt de in Nederland woonachtige Chantal (10 jaar oud) met haar vader gebruik van een sleeplift. Ongeveer halverwege het lifttracé is Chantal ten val gekomen en over het steile liftspoor naar beneden gegleden. Chantal heeft enkele personen die achter haar van de lift gebruik maakten in haar val mee naar beneden genomen. Eén van hen, de in Duitsland woonachtige Angela, heeft hierdoor schade geleden. Angela wil nu een vordering tot schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad instellen tegen Chantal en haar ouders voor de schade die zij heeft geleden als gevolg van het skiongeval.

De volledige uitspraken en artikelen uit Verkeersrecht zijn beschikbaar voor abonnees.

Bestel dit artikel voor slechts € 3,95 excl. BTW door op de button 'Koop artikel' te klikken.

Nog geen abonnee? Klik op de button 'Abonneren' zodat ook u toegang krijgt tot de meest recente uitgaven en het archief van Verkeersrecht.