VR 2018/45 Toename aantal verkeersslachtoffers in Nederland:

VR 2018/45 Wendy Weijermars, Toename aantal verkeersslachtoffers in Nederland

Verkeersongevallen kosten de Nederlandse samenleving grofweg 14 miljard euro per jaar. Dat is beduidend meer dan andere maatschappelijke kosten als gevolg van verkeer, zoals congestie (€ 2,3 tot € 3 miljard) en milieuschade (€ 4,8 miljard). Het is dan ook belangrijk om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Voor een goed verkeersveiligheidsbeleid is inzicht in recente verkeersveiligheidsontwikkelingen onontbeerlijk. SWOV analyseert daarom ieder jaar hoe de verkeersveiligheid in Nederland zich heeft ontwikkeld en hoe deze ontwikkeling zich verhoudt tot de ontwikkeling in voorgaande jaren. De resultaten worden besproken in de jaarlijks uitgebrachte Monitor Verkeersveiligheid. Dit artikel behandelt de belangrijkste bevindingen uit de meest recente analyse.

De volledige uitspraken en artikelen uit Verkeersrecht zijn beschikbaar voor abonnees.

Bestel dit artikel voor slechts € 3,95 excl. BTW door op de button 'Koop artikel' te klikken.

Nog geen abonnee? Klik op de button 'Abonneren' zodat ook u toegang krijgt tot de meest recente uitgaven en het archief van Verkeersrecht.