VR 2017/151 Vertrouwen in de toekomst

VR 2017/151 Visie Redactie VR op 'Vertrouwen in de toekomst'

Met dit nummer sluit Verkeersrecht zijn 65ste jaargang af. Er is in die jaren in het verkeer en in het recht natuurlijk veel veranderd, maar het tijdschrift maakt het onverminderd goed. Bestuursrechtelijke boeteregelingen, alcoholsloten, de strafmaat bij verkeersdelicten, de – langzaam stijgende – hoogte van het smartengeld in Nederland; het verkeersrecht borrelt van de thema’s die hun weg vinden naar ons blad. Dat is alle reden voor de redactie om vertrouwen te hebben in de toekomst van het tijdschrift Verkeersrecht.‘Vertrouwen in de toekomst’ is ook het thema van het nog verse regeerakkoord. In dit nummer presenteren redacteuren, uiteraard op persoonlijke titel, hun visie op elementen van het regeerakkoord die de thematiek van Verkeersrecht – zoals die door de redactie in brede zin wordt opgevat – raken. De redactie wenst u veel leesplezier, niet alleen met dit nummer, maar natuurlijk ook met de komende jaargangen.