VR 2013/093 Begroting en verhoging van het smartengeld

C.C. van Dam, Begroting en verhoging van het smartengeld, special smartengeld

Deze bijdrage gaat over twee actuele smartengeldvragen:
a. hoe kan het smartengeld op meer consistente en transparante wijze worden begroot?
b. hoe kan de huidige stagnatie in dehoogtevan het smartengeld worden doorbroken?
Deze vragen bespreek ik vanuit een internationaal perspectief. Ik geef aan hoe deze vragen in het buitenland worden beantwoord en wat daarvan in Nederland kan worden geleerd. Paragraaf 2 gaat naar aanleiding van het AMC-arrest van de Hoge Raad over het gebruik van rechtsvergelijking door de rechter. Geconcludeerd wordt dat dit met name nuttig kan zijn indien bestaande rechtsregels tot controverse hebben geleid, indien behoefte bestaat aan een juridische gezondheids-test (doen wij raar of alleen de anderen?) of indien het nationale recht lacunes of onduidelijkheden bevat. Het laatste wordt geïllustreerd aan de hand van een baanbrekend vonnis van de Rechtbank Midden-Nederland. 

Klik hier voor het complete artikel als PDF.