Verkeersrecht 2017-3

Datum uitgave: 
maart, 2017

VR 2017/32 Persoonlijk onderzoek bij moeilijk objectiveerbaar letsel

VR 2017/32 Persoonlijk onderzoek bij moeilijk objectiveerbaar letsel, Ertürk, Oskam

Verzekeringsfraude komt vaak voor. Volgens het Verbond van Verzekeraars was er in 2014 een bedrag mee gemoeid van € 900 miljoen, terwijl in dat jaar zo’n € 8 miljard werd uitgekeerd. Uit de cijfers van het Verbond blijkt voorts dat het aantal fraudegevallen toeneemt: uit de in augustus 2016 gepresenteerde cijfers volgt dat het aantal fraudegevallen in 2015 met zeven procent steeg ten opzichte van 2014. Niet alleen vormt verzekeringsfraude een (ernstige) inbreuk op de rechtsorde, ook wordt de verzekeraar er (financieel) door geschaad. Uiteindelijk wordt ook de consument gedupeerd, omdat...Lees meer

VR 2017/33 Lessen bij het passeren van de poort van het aansprakelijkheidsrecht in geval van letselschade

Op vrijdag 27 januari 2017 vond het 28e LSA congres plaats in het chique hotel Huis ter Duin te Noordwijk aan Zee. Het thema van het congres, ‘wie eist bewijst, wie stelt krijgt geld’, bood ruimte voor een gevarieerd programma met uiteenlopende opvattingen van de verschillende sprekers en overige aanwezigen. Na het voorwoord van voorzitter Geertruid van Wassenaer met de verzoenende boodschap dat slachtofferadvocaat en verzekeraar beter naar elkaar zouden kunnen luisteren bij het nastreven van een rechtvaardige oplossing, was het woord aan de immer brutale doch scherpe en...Lees meer

VR 2017/34 Trajectcontrole A2. Landelijk ingevoerde maximumsnelheid.

Administratieve sancties ter zake van overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen verricht op de Trajectcontrole A2. Per 1 september 2012 is landelijk de maximumsnelheid ingevoerd van 130 km/h op autosnelwegen. Deze verhoging is niet doorgevoerd aan beide zijden van de A2 tussen Vinkeveen en Maarsen. Op dit traject bleef, per 1 september 2012, gedurende de dag 100 km/h de maximum toegestane snelheid. Op 1 december 2012 is op dit traject een dynamische maximumsnelheid ingevoerd (Staatscourant van 30 november 2012, nr. 24723). Dit houdt in dat tussen 19:00 uur en 06:00 uur de...Lees meer

VR 2017/35 Trajectcontrole A2. Maximumsnelheid. Duidelijkheid bebording.

Aan de betrokkene zijn een viertal administratieve sancties opgelegd ter zake van “overschrijding maximum snelheid op autosnelweg (verkeersbord A1)”, welke gedragingen zouden zijn verricht op de trajectcontrole A2. De betrokkene stelt dat de wijziging van de toegestane snelheid 's avonds na 19 uur enkel door het weglaten van het onderbord "6-19u" bij bord A1 "100" niet duidelijk genoeg is. Het hof deelt die visie niet. Van iedere weggebruiker mag worden verwacht dat hij oplettend is op aanwezige bebording en dat hij daaraan gevolg geeft. Een onderbord wordt altijd in combinatie met een ander...Lees meer

VR 2017/36 Appèl deelgeschil; onrechtmatig fraudeonderzoek.

Eiseres is opgeleid tot dierenarts en gespecialiseerd in paarden. In april 2007, terwijl zij onder medische behandeling stond, hebben zij en haar partner een boerderij aangekocht waar paarden kunnen revalideren. In augustus 2007 is eiseres betrokken geweest bij een ongeval. NN heeft aansprakelijkheid erkend en voorschotten uitgekeerd. In de periode 2007 tot halverwege 2013 is eiseres onderzocht door een groot aantal deskundigen, die allen concludeerden dat het langzaam beter ging, maar dat eiseres flink beperkt bleef door onder meer hoofdpijn, concentratieklachten en energetische...Lees meer

Pagina's