VR 2017/35 Trajectcontrole A2. Maximumsnelheid. Duidelijkheid bebording.

Aan de betrokkene zijn een viertal administratieve sancties opgelegd ter zake van “overschrijding maximum snelheid op autosnelweg (verkeersbord A1)”, welke gedragingen zouden zijn verricht op de trajectcontrole A2. De betrokkene stelt dat de wijziging van de toegestane snelheid 's avonds na 19 uur enkel door het weglaten van het onderbord "6-19u" bij bord A1 "100" niet duidelijk genoeg is. Het hof deelt die visie niet. Van iedere weggebruiker mag worden verwacht dat hij oplettend is op aanwezige bebording en dat hij daaraan gevolg geeft. Een onderbord wordt altijd in combinatie met een ander verkeersbord geplaatst, zoals in dit geval verkeersbord A1. Indien er vervolgens een verkeersbord A1 is geplaatst zonder onderbord, is de beperking die uit het eerder geplaatste onderbord voortvloeit komen te vervallen en geldt alleen het verkeersbord A1. In dit geval geldt dus vanaf het bord A1 "100" dat de maximum toegestane snelheid zowel overdag als 's nachts 100 km/u bedraagt. Indien de betrokkene het bord A1 "100" zou hebben gemist, of hij de implicaties van het ontbreken van het onderbord niet goed had begrepen, is dit een omstandigheid die voor zijn rekening en risico komt. Verder had de wegbeheerder aanvullende maatregelen genomen om de weggebruiker extra te attenderen op de permanent geldende snelheid van 100 km/uur. Het hoge aantal snelheidsoverschrijdingen ter plaatse kan daarom niet worden aangemerkt als bewijs dat de situatie ter plaatse onvoldoende duidelijk was. Aan het voorgaande kan ook niet afdoen dat de wegbeheerder op andere plaatsen mogelijk gebruik maakt van matrixborden boven de weg en dat dit de duidelijkheid omtrent de geldende maximumsnelheid ten goede kan komen.

 

 

De volledige uitspraken en artikelen uit Verkeersrecht zijn beschikbaar voor abonnees.
In de rechter menubalk kunt u met uw emailadres en wachtwoord inloggen.

Nog geen abonnee? Klik op onderstaande button 'Abonneren' zodat ook u toegang heeft tot de meest recente uitgave en het archief van Verkeersrecht.

Abonneren