VR 2017/34 Trajectcontrole A2. Landelijk ingevoerde maximumsnelheid.

Administratieve sancties ter zake van overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen verricht op de Trajectcontrole A2. Per 1 september 2012 is landelijk de maximumsnelheid ingevoerd van 130 km/h op autosnelwegen. Deze verhoging is niet doorgevoerd aan beide zijden van de A2 tussen Vinkeveen en Maarsen. Op dit traject bleef, per 1 september 2012, gedurende de dag 100 km/h de maximum toegestane snelheid. Op 1 december 2012 is op dit traject een dynamische maximumsnelheid ingevoerd (Staatscourant van 30 november 2012, nr. 24723). Dit houdt in dat tussen 19:00 uur en 06:00 uur de landelijke maximumsnelheid van 130 km/h is toegestaan en dat tussen 06:00 uur en 19:00 uur een maximumsnelheid van 100 km/h wordt gehanteerd. De gedragingen zijn verricht om 13:54 en 18:54 uur. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen is op die tijdstippen 100 km/h de toegestane snelheid. Dit geldt ook in het weekend. Indien de betrokkene het bord A1, waarmee de maximum snelheid van 100 km/h werd aangegeven, zou hebben gemist, is dat een omstandigheid die voor zijn rekening en risico komt. Van iedere weggebruiker mag immers worden verwacht dat hij oplettend is op aanwezige bebording.

 

 

De volledige uitspraken en artikelen uit Verkeersrecht zijn beschikbaar voor abonnees.
In de rechter menubalk kunt u met uw emailadres en wachtwoord inloggen.

Nog geen abonnee? Klik op onderstaande button 'Abonneren' zodat ook u toegang heeft tot de meest recente uitgave en het archief van Verkeersrecht.

Abonneren