Een eerlijk schadeverhaal leidt tot verhaal van schade

A.H. Blok
In deze bijdrage wordt aan de hand van een drietal casusposities uit de eigen letselschadepraktijk teruggeblikt op het TLP-jaarthema schadebegroting. Het gaat daarbij om de vraag of de problematiek in de drie casus met behulp van wat de voorgaande bijdragen op dit thema hebben aangedragen over wat het geldend recht zou kunnen of moeten zijn, kan worden opgelost. Aan bod komen een casus over schade ten gevolge van vervroegde verkoop eigen woning, een casus over de verhuizing naar een aangepaste woning en een casus over de schade van de zelfstandig ondernemers. Geconcludeerd wordt dat de vragen die door de andere auteurs over dit thema werden opgeworpen bij de standaard aanpak van de schadebegroting, ertoe nopen ook andere, fundamentele, uitgangspunten van het schadevergoedingsrecht ter discussie te stellen of te relativeren.
 

Bron: 
Tijdschrift Letselschade in de Praktijk 2017, afl. 6