Belastingschade: hoe zit het ook alweer?

Drs. K.A. Zabel en E.S. Groot
Recent is in de media aandacht besteed aan letselschadevergoedingen en gedupeerde slachtoffers die minder zouden overhouden van hun schade-uitkering doordat er indirecte schade is ontstaan. In dit artikel volgt een uiteenzetting van de problematiek die zich kan voordoen bij een schade-uitkering ineens, met als doel inzicht te geven in de mogelijke gevolgen van een dergelijke uitkering. Daarbij wordt ingezoomd op belastingheffing via box 1 en 3 en andere gevolgen van een schade-uitkering, zoals verminderde toeslagen of een hogere eigen bijdrage zorg. Een rekenvoorbeeld toont aan wat de mogelijke consequenties kunnen zijn.
Alertheid van de belangenbehartiger en de verzekeraar en het zo nodig betrekken van een deskundige bij de berekening van de schade creëert zoveel mogelijk zekerheid voor het slachtoffer. In ieder geval moet door partijen in kaart worden gebracht wat de consequenties zijn voor het slachtoffer op het moment dat de schade wordt uitgekeerd.
 

Bron: 
Letsel & Schade 2017, afl. 4, p. 5-11